17% LEDIGE I ÅRHUS

Hvis Århus Stiftstidende ender med at afskedige 60 journalister, vil arbejdsløsheden for DJ-medlemmer stige til 17 procent i Århus. Det er tre gange så meget som landsgennemsnittet.

Hvis Århus Stiftstidende ender med at afskedige 60 journalister, vil arbejdsløsheden for DJ-medlemmer stige til 17 procent i Århus. Det er tre gange så meget som landsgennemsnittet.

Arbejdsløsheden for Journalistforbundets medlemmer i Århus blev allerede for måneder siden betegnet som foruroligende. Nu er der udsigt til, at et kraftigere tillægsord skal tages i brug.
Ledelsen på Århus Stiftstidende har varslet massefyringer, som vil ramme op imod 60 journalister. Hvis udspillet bliver en realitet, vil arbejdsløsheden for DJs medlemmer nå op på 17 procent. Det er mere end tre gange så meget som landsgennemsnittet.
Inden ÅS-fyringerne effektueres, er 200 DJ-medlemmer meldt ledige i Århus. Tallet svarer til 147 fuldtidsledige og en arbejdsløshedsprocent på 12. Ledigheden for DJ-medlemmer er på landsplan 6,4 procent og for det øvrige arbejdsmarked 5,4 procent.
"Situationen i Århus er meget bekymrende. Det bliver meget vanskeligt for journalister at få job i Århus, men det er ikke håbløst. Der skal laves en særlig indsats, men mange vil være tvunget til at flytte, hvis de skal i arbejde igen," siger Linda Garlov, sekretariatschef for Journalisternes A-kasse.
"Det er en ulykkelig situation, og de medarbejdere, der bliver ramt af afskedigelser hos os, er i og for sig uden skyld. Derfor vil vi tage initiativer, der kan hjælpe dem med ny beskæftigelse," siger administrerende direktør for Århus Stiftstidende, Steen Gede.
Århus Stiftstidende har både overvejelser om en jobbørs og omskolingskurser. Derudover er der planer om at hjælpe nogle af medarbejderne med at starte et fælles freelancebureau.
Produktion af web-sites er det beskæftigelsesområde, som både Steen Gede og Linda Garlov mener, de nye ledige skal satse på. Derfor er der planer om kurser i web og kommunikation. Og DJs Jobservice vil tilbyde samtaler med alle afskedigede.
Situationen i Århus er forværret af, at der er meget få journalistiske arbejdspladser, og ingen af dem ekspanderer. Derudover skyldes den høje ledighed, at byen huser Journalisthøjskolen, og at de nyuddannede først flytter, når de har fået arbejde.
"Beskæftigelsessituationen er meget alvorlig, for jobmarkedet er nærmest gået i stå i Århus. Og det er mit indtryk, at også hele udviklingen på web-markedet foregår i København, hvor stort set alle organisationer og offentlige institutioner holder til," siger formanden for Kreds 4, Martin Vestergaard.
Mange vurderer samtidig, at freelancemarkedet i Århus i forvejen er mættet.

0 Kommentarer