16 ØRE PER ANSLAG

Bladet Privat Computer aflønner efter antallet af anslag. "Kun idioter og tumper vil gå med til det," siger faglig sektretær.

Bladet Privat Computer aflønner efter antallet af anslag. "Kun idioter og tumper vil gå med til det," siger faglig sektretær.

"Det var simpelthen for groft."
Freelancer Lise Bomholt havde set, at det forholdsvis ny-startede blad Privat Computer skulle bruge freelancere. Hun ringede op og fik en opgave, der gik ud på at beskrive ‘Myter om kvinder om computerspil'. I artiklen skulle der blandt andet være kommentarer fra kendte computerspillere som Uffe Ellemann-Jensen. En god opgave, synes Lise Bomholt.
Indtil hun fik at vide, hvad betalingen for artiklen ville være.
Chefredaktør Carsten Skov Teisen fra Privat Computer ville nemlig betale hende 16 øre per anslag, og artiklen skulle være omkring 6.000 anslag. Det ville give en pris på 960 kroner, før skat.
"For at kunne skrive artiklen skulle jeg have fat i en del kendte mennesker, som normalt er svære at få fat på, og derudover en masse cases. Derfor vurderede jeg, at det ville tage 15 timer at lave artiklen," siger Lise Bomholt.
Hun regnede derefter sin timeløn ud til 64 kroner.
"Det er jo lidt i underkanten af, hvad man kan leve af."
Lise Bomholt prøvede at få overtalt chefredaktør Carsten Skov Teisen til at betale mere, men det nægtede han. Derpå lod Lise Bomholt historien ligge.
"Jeg har aldrig hørt om denne her måde at aflønne på i virkeligheden, men da jeg gik på Journalisthøjskolen, fik vi at vide, at man som retningslinie kunne regne med at skulle have en krone per anslag. Der er jo et stykke vej op," siger Lise Bomholt.
Faglig sekretær i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard er forarget.
"Det er sindssygt så lidt, de vil betale. Men Privat Computer finder forhåbentlig også ud af, at det kun er idioter og tumper, der vil gå med til det her."

Dybt uretfærdigt
Chefredaktør Carsten Skov Teisen fra Privat Computer vil ikke tale med JOURNALISTEN om betaling af freelancere, men henviser til direktør Klaus Nordfeldt. Og Klaus Nordfeldt har ikke hørt om utilfredshed med afregningsmåden.
"Det er jo meget forskelligt, hvor meget vi vil betale folk. Nogle er dygtigere end andre, og de dygtige får mere end dem, hvor redaktøren skal bruge lang tid på at rette artiklen."
– Jamen i dette tilfælde havde hun aldrig skrevet for jer før.
"Nej, men vi har heller ikke så mange journalister, der skriver for os. Det er flest fagnørder, og det er jo trods alt frit, om man vil skrive for os eller ej," siger Klaus Nordfeldt.
Flemming Reinvard mener, at afregningsmetoden er uretfærdig over for journalister, der laver et selvstændigt stykke arbejde, som kræver interview og research.
"Til gengæld kan det måske være en god forretning for folk, som bare skriver pressemeddelelser af," siger Flemming Reinvard.
Han mener, at aflønningsformen lægger op til dårlig kvalitet.
"Systemet kalder på kvantitet og ikke kvalitet, fordi det ikke kan betale sig at lave et stykke selvstændigt arbejde. Men det siger måske noget om Privat Computer, at de aflønner på den måde."

Hvis denne artikel skulle købes af Privat Computer til samme takst, _som Lise Bomholt blev tilbudt, _ville den have indbragt 492,64 kroner til forfatteren.
En normal timetakst for freelancejournalister er 523 kroner i timen.

0 Kommentarer