15 kroner mere i kontingent

"Timer brugt på fagligt arbejde går fra de timer, man skulle lave sit lønarbejde. Derfor er vi nødt til at kunne kompensere bestyrelsesmedlemmerne for en del af det indtægtstab, der uværgerligt følger."

Sådan sagde FreelanceGruppens afgående formand, Mette Curdt, i sin mundtlige beretning, da hun begrundede, hvorfor kontingentet til FreelanceGruppen skal stige 15 kroner. Fra 65 kroner til 80 kroner.

Claus Rosenberg, freelancer i Århus, argumenterede vedholdende for, at bestyrelsen i FreelanceGruppen ikke skal løse faglige opgaver. Det er forbundets opgave.

"Det er det, jeg reelt betaler forbundet for. Kan de ikke løse opgaven, er det åbenbart fordi, de faglige sekretærer ikke er dygtige nok, derfor er bestyrelsen nødt til at gøre det selv," sagde han.

"Fedtet," kaldte Morten Friis hans indlæg.

"Som fastansat er du tvun-get til at være medlem af en medarbejderforening, det koster mellem 65 og 135 kroner om måneden," sagde Kristian Melgaard, kasserer i FreelanceGruppen. Forinden havde han gjort rede for, at det at være formand og næstformand i FreelanceGruppen betyder stor indtægtsnedgang. Det har kostet Mette Curdt 200.000 at være formand i et år.

Peter Birch, næstformand i FreelanceGruppen sagde, at der er ting, forbundet ikke kan gøre uden assistance fra bestyrelsen. For eksempel at lægge strategi i videresalgskonflikterne på Berlingske og Bonnier.

Forbundet betaler tabt arbejdsfortjeneste, når det indkalder til møde, men FreelanceGruppens bestyrelsesmedlemmer må forinden bruge tid på at arbejde med sagerne.

"Det koster tid og er opslidende. Det er også medlemsservice at lægge strategier og hjælpe medlemmerne," sagde han.

Kristian Melgaard fra bestyrelsen fortalte, at det ikke er planen, at formand og næstformand med kontingentforhøjelsen skal købes endnu mere fri. Planen er, at FreelanceGruppen skal have en tre-strenget ledelse, der svarer til forbundets inddeling.

"De tre holdledere får betydeligt mere at lave, og det ko-ster, men det vil også øge medlemsservicen," begrundede han.

 

0 Kommentarer