15 bloggere ind i DJ på dispensation

DJ har besluttet af fravige indtjeningskravet og tilbyde en gruppe bloggere kollektiv optagelse. »Hvis der så kommer andre, som indtjeningsmæssigt næsten opfylder indtjeningskriterierne, så skal vi også se mildt på dem,« sagde Lars Lindskov  (Præciseret 1. december kl. 10.55)

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har torsdag besluttet at dispensere fra optagelsesbetingelserne og optage en gruppe på 15 bloggere, der har søgt kollektiv optagelse.

»De søger optagelse på dispensation, fordi de ikke alle tjener nok til at blive optaget,« forklarede Tine Johansen, næstformand i DJ.

Minimumslønnen for optagelse i DJ er i 2015 på 17.918 kroner om måneden. Det beløb fastsættes af delegeretmødet.

En for alle – alle for en

Fem af bloggerne er allerede medlem af DJ, men gruppen har understreget, at de vil optages i fællesskab.

»De har afgivet musketer-ed. Det er alle eller ingen,« forklarede Tine Johansen, der anbefalede at optage bloggerne. Den holdning vandt bred tilslutning i hovedbestyrelsen.

»Vi optager dem, selv om de ikke tjener nok, fordi vi håber, at vi så kan hjælpe dem på vej,« sagde Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet og medlem af Forretningsudvalget.

Han understregede dog, at han ikke var lige så begejstret som resten af hovedbestyrelsen.

»Hvem får faglig anerkendelse, og hvem mister det? Rokker det ved DJ's kvalitetsstempel at optage dem?« sagde han – og påpegede, at afgørelsen måtte betyde, at indtjeningskriteriet ikke kan håndhæves skarpt i fremtiden.

»Hvis der så kommer andre, som indtjeningsmæssigt næsten opfylder indtjeningskriterierne, så skal vi også se mildt på dem.«

Bloggere skal overholde markedsføringsloven

Blogging har været omdiskuteret, fordi nogle blogs befinder sig i zonen mellem journalistik og markedsføring.

Tine Johansen forklarede, at de 15 bloggere markerer i deres tekster, hvis de for eksempel har fået foræret de produkter, de omtaler.

»Bloggerne synes, de er underlagt andre regler end journalister fra dameblade. Bloggerne skal skrive, at de har modtaget goody-bags, men det skal journalisterne ikke,« sagde Tine Johansen.

»De lever op til forbrugerombudsmandens regler. De vil bruge netværket til at tage hinanden i ed på at være ordentlige bloggere,« fortsatte hun.

Forbrugerombudsmandens regler understreger, at blogs, hvor der omtales produkter efter dialog mellem blogger og virksomhed, skal markeres som reklame for at overholde markedsføringsloven.

”Din omtale af et produkt vil være reklame, selv om virksomheden ikke belønner dig for at omtale produktet. Hvis du aftaler med en virksomhed at omtale virksomhedens produkter, vil det jo typisk være for at fremme salget af produkterne, og derfor vil din omtale være reklame, uanset om du får noget for at omtale produkterne eller ej,” lyder det blandt andet.

Siden bloggerne henvendte sig, har DJ oprustet rådgivningen om blogging på sin hjemmeside.

Hovedbestyrelsen besluttede på formand Lars Werges forslag, at den skal gennemføre en større temadebat om medlemmernes identitet i januar 2016.

Præciseret 1. december kl. 10.55. Journalisten har fjernet dette oplæg til citat: "De mener selv, at bloggere ofte er mere etisk bevidste, end journalister skal være."

8 Kommentarer

Finn Arne Hansen
2. DECEMBER 2015
Fordi I tager en så
Fordi I tager en så besynderlig beslutning. Nu er der jo præcedens. Det ligner kontingentjagt.
Lars Lindskov
2. DECEMBER 2015
Finn Arne:

Finn Arne:
Hvorfor tror du noget halter?
Der er en generel større medlemstilgang
Finn Arne Hansen
1. DECEMBER 2015
Kate, nu har jeg trods alt
Kate, nu har jeg trods alt siddet i HB, været kredskasserer, kredsformand, medlem af organisationsudvalget (der skulle vurdere ansøgere) og er nu i bestyrelsen for DJ Kommunikation, så du har ikke ret. Jeg kender godt begrebet "organisationsfaglige grunde". Det har blandt andet været brugt, når man skulle konflikte på en arbejdsplads og ikke ønskede løsslupne missiler (uorganiserede) rendende rundt. Delegeretmødet har med garanti aldrig troet, reglen ville blive bøjet som kun Uri Geller (jeg ved, du er generationen, der kan huske ham), kunne gøre det med knive og gafler. Hvad bliver det næste? Et kollektiv af underbetalte marketingassistenter?

Til Lars. Rart at høre, at medlemstilgangen af fuldt betalende følger prognoserne. Eller er det mest studerende? Hvordan ser det ud med økonomien - er det der, det halter?
Kate Bluhme
1. DECEMBER 2015
'Organisationsfaglige grunde'
'Organisationsfaglige grunde' har alle dage været en svær én at forstå, især for medlemmer, som ikke i det daglige har eller på noget tidspunkt har haft nogen grund til at dykke dybt ned i forbundets struktur og politiske overvejelser. Men dem hører Finn Arne jo ikke til, så det er lidt vanskeligt at fatte, at han ikke accepterer dette begreb og HB's ret til at handle ud fra det.
Peter Thornvig
1. DECEMBER 2015
Når jeg i HB har støttet
Når jeg i HB har støttet forslaget om bloggere i DJ med henvisning til organisationsfaglige grunde, er det netop derfor! For når den verden, der leverer indhold til medier, forandre sig så må DJ selvfølgelig tilpasse sig.
Og "bloggere" er kun en del af disse forandringer.

Derfor anser jeg både beslutningen og den kommende debat om ”DJ og identitet”, som vigtige elementer til at danne de mulighederne vi fremadrettet har for også at kunne sikre de forskellige aftalegrundlag for medlemmerne, delegeretmødet (også) sat skarp fokus på.

I alt sin enkelthed er det netop til sådanne situationer, delegeretmødet har givet HB det værktøj der heddet ”Organisationsfaglige grunde”.

Flere