15.000 medier advarer mod EU-medielov

Socialdemokrater og liberale ser gerne en fælles EU-medielov, der skal sikre pressefrihed i kølvandet på Ungarns censurlov. Hold fingrene fra de frie medier og drop ideen, svarer udgivere i fælles protest.

Socialdemokrater og liberale ser gerne en fælles EU-medielov, der skal sikre pressefrihed i kølvandet på Ungarns censurlov. Hold fingrene fra de frie medier og drop ideen, svarer udgivere i fælles protest.
I går vedtog Europa-Parlamentet en såkaldt resolution om Ungarns kontroversielle medielov, der også er blevet kaldt en censurlov på grund af en lang række indgreb i pressefriheden. Resolutionen er foreslået af venstrefløjen sammen med de liberale, og dermed havde de to grupper et flertal bag forslaget.

Men i mediekredse i Bruxelles er der bekymring, efter resolutionen er vedtaget. Det skyldes en relativt lille bid af teksten, nemlig punkt 6. Hele punktets ordlyd er sat ind nederst i artiklen.

Kort fortalt kræver de folkevalgte politikere i parlamentet her, at Europa-Kommissionen fremlægger et forslag til en fælles medielov for hele EU. Det er kun Europa-Kommissionen, der kan stille lovforslag i EU-systemet.

Parlamentet henviser til artikel 225 i Lissabon-traktaten, EU's lovgrundlag. Det betyder, at kommissionen enten skal stille et lovforslag, eller sende en begrundelse tilbage til de folkevalgte for, hvorfor de ikke vil.

Ideen om en fælles EU-medielov er langt fra ny, men den er tidligere kuldsejlet på grund af massiv modstand fra mediernes side. Sammenslutninger af journalister og redaktører har tidligere advaret om, at en fælles medielov kan ende med at lægge bånd på frie og uafhængige medier snarere end at hjælpe dem, især i de lande med mest pressefrihed.

Den europæiske sammenslutning af magasinudgivere har da også inden afstemningen i går sendt et brev til samtlige medlemmer af Europa-Parlamentet.

Sammenslutningen repræsenterer 15.000 udgivere. Journalisten.dk har set brevet, og heri advarer udgiverne i skarpe vendinger imod forslaget fra socialdemokraterne og de liberale.

»Vi sætter pris på, at Europa-Parlamentet synes, pressefriheden er vigtig, og vi deler opfattelsen af, at ytringsfriheden sikres ved at undgå, at statslige myndigheder griber ind eller lægger pres (på medierne, red). Derfor advarer vi om, at parlamentet risikerer at ødelægge pressefriheden ved at bede om en lov om mediefrihed og pluralisme i Europa, som der stemmes om i dag,« skriver de.

Ikke desto mindre blev resolutionen altså vedtaget i går på parlamentets plenarsamling i Strasbourg.

De konservative i Europa-Parlamentet havde stillet et mod-forslag, der var langt mindre kritisk over for Ungarns regering og den kontroversielle medielov. Til gengæld indeholdt forslaget ikke en opfordring til, at EU laver en fælles medielov. Men de konservative trak forslaget tilbage, da det stod klart, at de var i mindretal.

Læs hele resolutionen her. Og her er det kontroversielle punkt i resolutionen: 

6. opfordrer Kommissionen til at handle på grundlag af artikel 265 TEUF ved at foreslå et
lovgivningsinitiativ, jf. artikel 225, om mediefrihed, pluralisme og uafhængig forvaltning
inden årets udgang og til i den forbindelse at afhjælpe manglerne i EU's medielovramme
og udnytte sine beføjelser inden for det indre marked, audiovisuel politik, konkurrence,
telekommunikation, statsstøtte, public service-forpligtelser og grundlæggende rettigheder
for enhver med bopæl i EU med henblik på i det mindste at få fastlagt de mest nødvendige
minimumsnormer, som alle medlemsstater skal opfylde og overholde i deres nationale
lovgivning, for at sikre, garantere og fremme informationsfriheden, en passende grad af

mediepluralisme og en uafhængig medieforvaltning; 

0 Kommentarer