14 chefer melder sig ud af Dansk Journalistforbund

På JydskeVestkysten melder 14 redaktører sig nu ud af Journalistforbundet. Det sker efter ønske fra journalisternes medarbejderforening. På Aalborg Stiftstidende derimod kæmper medarbejderne imod, at ‘småchefer' står uden for forbundet.

På JydskeVestkysten melder 14 redaktører sig nu ud af Journalistforbundet. Det sker efter ønske fra journalisternes medarbejderforening. På Aalborg Stiftstidende derimod kæmper medarbejderne imod, at ‘småchefer' står uden for forbundet.

JydskeVestkystens syv udgaveredaktører, fire nyhedsredaktører, feature-, sports- og erhvervsredaktører melder sig nu ud af Dansk Journalistforbund. I alt 14 chefer siger farvel til DJ.
Det er journalisternes medarbejderforening, der har skubbet til den udvikling.
»Vi vil gerne have et skarpere skel mellem medarbejder og ledelse, og derfor har vi ønsket, at de ikke længere er med i medarbejderforeningen,« siger JydskeVestkystens tillidsrepræsentant, Steffen Lilmoes.
»Vi synes, det er en rigtig udvikling, for så er en chef en chef. Og de kommer ud af den dobbeltrolle, vi tit har oplevet, de har stået i. De har stået i et dilemma om, hvor deres loyalitet skulle ligge – hos os eller i chefredaktionen,« fortsætter tillidsmanden.
I lang tid handlede diskussionen kun om udgaveredaktørerne. De er redaktører for de forskellige lokale udgaver af JydskeVestkysten i Kolding, Esbjerg, Ribe, Sønderborg, Åbenrå, Haderslev og Grindsted. Men medarbejderforeningen skubbede yderligere til tendensen ved også at foreslå nyhedsredaktører væk fra DJ-holdet. Det fik så ledelsen til at tage feature-, sports- og erhvervsredaktørerne med over på ledelsesholdet.
»Det er en udvikling, som medarbejderne har ønsket. Og vi har da ikke noget imod det. Det giver renere linier,« siger Jørgen Baungaard, chefredaktør på JydskeVestkysten.
»Der er i hvert fald logik i, at udgaveredaktørerne tilhører chefgruppen, da de har egentligt personaleansvar,« tilføjer han.

Stik modsat i Aalborg
På Aalborg Stiftstidende argumenterer tillidsfolkene stik modsat. Her ønsker medarbejderforeningen færrest muligt chefer, der står uden for DJ.
»Det skaber kunstige samarbejdsrelationer, hvis folk, man arbejder tæt sammen med, ikke er en del af det faglige sammenhold. Vi har vældig gode erfaringer med, at lokalredaktørerne er med i forbundet. De er en slags mellemledere, men ellers er de på lige fod med os andre,« siger Mogens Møller, tillidsrepræsentant på Aalborg Stiftstidende.
»Vi bryder os ikke om, at det faglige sammenhold smuldrer.«
Og derfor nedlagde journalisterne i Aalborg også arbejdet, da avisens bestyrelse sidste år i december besluttede, at de kommende chefer på den fusionerede avis' (Aalborg Stiftstidende, Vensyssel Tidende og Fjerritslev Avis) seks lokalcentre ikke skal være organiseret i Journalistforbundet. De seks chefer svarer til JydskeVestkystens udgaveredaktører, som medarbejderforeningen selv har ønsket skulle forlade DJ.
I Aalborg er man forbløffet over, at kollegerne i Sønderjylland er gået endnu videre ved også at foreslå nyhedsredaktører ud af DJ.
»Den udvikling vil jeg stærkt advare imod. Det ødelægger samarbejdsklimaet. Vi ville ikke længere kunne tale frit sammen,« mener Mogens Møller.

DJ: for mange chefer
Holdningen i Journalistforbundet til chefers organisering ligger nok mest på linie med holdningerne i Aalborg:
»Det er kun de reelle chefer, som har den ansættende og afskedigende myndighed i forhold til DJ-medlemmer, der ikke kan være medlem. Alle andre, der står for redaktionel indhold, er omfattet af DJs overenskomst og derfor bør de være medlem af DJ,« siger næstforman-den i DJ, Christian Kierkegaard.
Faglig sekretær i DJ, Solveig Schmidt, mener, der er gået inflation i chefbegrebet på JydskeVestkysten:
»Jeg kan ikke tro, at der på JydskeVestkysten er behov for 14 chefer med et jobindhold, der gør, at de ikke skal være omfattet af vores overenskomst. I mine ører lyder det som om, at grænsen for »en chef« er sat alt for langt inde på det almindelige redaktionelle område. Og det er bekymrende, hvis det betyder en svækkelse af overenskomsten.«

0 Kommentarer