12 MÅNEDER TIL ALLE

På RUC vil de journaliststuderende rejse en diskussion, der skal sætte fokus på mulighederne i de tre journalistiske uddannelser. Resultatet kan være en ensretning af praktiktiden.
På RUC vil de journaliststuderende rejse en diskussion, der skal sætte fokus på mulighederne i de tre journalistiske uddannelser. Resultatet kan være en ensretning af praktiktiden.

 

Resultatet på skolebænken eller længden af praktiktiden. Hvad er vigtigst? Det blev diskuteret på JR’s (Journaliststuderende på RUC) tredje generalforsamling i midten af februar.
Her blev det besluttet, at de journaliststuderende på RUC, sammen med de studerende på journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet i Odense, skal tage fat på en diskussion om de tre journalistuddannelsers udseende, muligheder og praktiktidens længde.
En debat, der kommer til at sætte fokus på, hvorvidt det er nødvendigt med 18 måneders praktik på Journalisthøjskolen.
“Vores grundholdning er, at DJH skal have 12 måneders praktik, fordi vi ikke skal konkurrere på længst mulig praktiktid, som desværre er det arbejdsgiverne gerne vil have, men på den bedste undervisning. Forskellen på uddannelserne skal ligge på skolebænken og ikke i længden af praktiktiden,” siger den nyvalgte formand for JR, Kristoffer Gravgaard, som går på modul 2.
Han håber, at en diskussion om uddannelsernes fremtid vil inddrage andre end bare de journaliststuderende og deres skoler.
“Det er en diskussion, vi håber vil inddrage alle i branchen, for det er branchens fælles fremtid, det her drejer sig om,” siger Kristoffer Gravgaard, der pointerer, at samarbejdet mel-lem Roskilde, Odense og Århus skal opgraderes.
Kristoffer Gravgaard blev valgt til ny formand efter Ulrikke Moustgaard Andersen.

Navn: Kristoffer Gravgaard
Hvorfor vil du være formand? “For at være med til at bringe journalistuddannelsen på RUC frem sammen med de to andre uddannelser og skabe nogle endnu bedre journalister for fremtiden.”
Hvilket ry vil du nødig have som formand? “Det skal ikke hedde sig, at vores uddannelse på RUC på nogen måde er tilbagestående og dårligere end de to andre, fordi ingen rigtig ved, hvad det egentlig er, vi går og laver.”
Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds? Hvordan? “JR er de studerende. Det gælder både med henblik på at skabe socialt og fagligt studiemiljø og profilere vores uddannelse eksternt og internt. Vores journalistuddannelse er en ny uddannelse i en rivende udvikling. Derfor spiller JR en vigtig rolle for de studerende. Gennem JR kan de studerende være med til at sætte dagsordenen for denne udvikling.”

0 Kommentarer