100 minutter om ACTA

DJ-toppen har netop diskuteret den omstridte ACTA-aftale i halvanden time. Det står klart, at DJ ikke kan beslutte sig hverken for eller imod endnu, men ledelsen er blevet enig om tre konkrete punkter.

DJ-toppen har netop diskuteret den omstridte ACTA-aftale i halvanden time. Det står klart, at DJ ikke kan beslutte sig hverken for eller imod endnu, men ledelsen er blevet enig om tre konkrete punkter. Hvad mener DJ om den omstridte handelstraktat ACTA?

Følgende sætninger om ACTA skulle nu være helt sikre:

• DJ forholder sig kritisk til, at der har været meget lidt åbenhed i processen. DJ tager det hidtidige forløb til efterretning, men DJ har som organisation ikke grund til at indtage et særligt overordnet standpunkt i forhold til ACTA på nuværende tidspunkt, og vil følge processen kritisk.
• DJ skal fortsætte med at sikre ophavsretten og ytringsfriheden i det digitale informationssamfund uden at låse vidensstrømmen.
• HB opfordrer DJ's fem mands forretningsudvalg til at have fokus på påvirkningsarbejdet i forhold til internationale aftaler.

Sådan blev Dansk Journalistforbund efter en mere end 100 minutter lang debat enig om at formulere sig på dagens møde i hovedbestyrelsen, hvor ACTA var første punkt.

Eller for at sige det med DJ-formand Mogens Blicher Bjerregårds afsluttende ord, hvor han opfordrede til, at DJ går forrest i en afklaring af, hvad der er op og ned på ACTA.
»Vi må finde en måde at gøre det på. Vi har en forbandet forpligtelse til at vise vores søsterforbund fra England til Hviderusland, at vi kan.«

Debatten bekræftede, at den globale handelstraktat ACTA, der blandt andet sigter mod bekæmpelse af organiseret ulovlig kopiering, endnu ikke fremstår så klart tænkt, at det er muligt for DJ at forholde sig enten helt for eller imod den.

DJ har tidligere brændt fingrene på ACTA. Det skete da DJs næstformand Lars Werge den 6. februar 2012 på Journalisten.dk tilkendegav, at DJ støtter ACTA – ikke mindst fordi ACTA regulerer for ophavsret, der er en mærkesag for DJ.
Meldingen udløste heftig debat, hvor kritikere blandt andet påpegede, at DJ ikke uden foregående intern debat kan melde en fælles holdning ud. Werge meddelte herefter, at holdningen var hans egen, ikke DJs. På dagens møde lød der dog – trods fortsat kritiske røster – overvejende opbakning til, at DJ var gået ind i debatten.

Mod slutningen af hovedbestyrelsens lange debat om ACTA, lød en slags sammenfatning fra HB-medlem Lotte Dahlmann, journalist. Hun advarede på den ene side mod de store internetgiganter, der angiveligt er med til at trække og styre debatten om ACTA – men påpegede også, at Dansk Journalistforbund er nødt til at have en afklaret og formuleret holdning til, hvordan ophavsretten skal håndteres i et samfund, hvor alle kan dele alt digitalt.
»I virkeligheden har vi haft diskussionen mange gange. Fri-leg-på-nettet-mafiaen skal italesættes. Vi bliver tvunget til at tage den diskussion.«

Didde Elnif, medlem af Forretningsudvalget, påpegede, at hendes skepsis især er båret af, at ACTAs uklare formuleringer kan misbruges.
»Der er brede og vage formuleringer i teksten, der kan tolkes i forskellige retninger. Derfor er jeg nervøs for, om ACTA fremtidssikrer et samfund med frit vidensflow. Hvis vi siger ja til ACTA, frygter jeg, vi cementerer et verdensbillede af i går.«
I stedet ønskede Didde Elnif, at DJ går offensivt ind i debatten.
»Det er et område, hvor DJ kunne stå fremsynet og open mindet. De øvrige interesseorganisationer ser jo ofte sort/hvidt på enten ophavsret eller teknologi. Vi skal lægge os i et "flet", hvor vi har forståelse for begge sider, så ligger vi stærkt.«

Også Lars Rugaard, journalist og tilhører til HB-debatten, understregede at ACTA som tekst er dårligt formuleret og alene derfor bekymrende:
»Den er fyldt med gummiparagraffer. Derfor er jeg bekymret. Jeg kan ikke se, at vores medlemmer har interesse i at ACTA bliver gennemført. Jeg kan derimod se, at de store firmaer på internettet kan have interesser.«
Lars Lindskov, medlem af Forretningsudvalget:
»Jeg synes heller ikke, det er godt nok. Måske er der nogen, der er vågnet for sent. Der burde have været bredere diskussioner. Fri-leg-på-nettet-mafiaen skal dog have ros for at påvirke den offentlige indsigt.«
Per Roholt, medlem af Forretningsudvalget, påpegede et paradoks ved hele debatten:
»Vi har altid i DJ sagt, at vi skal beskytte ophavsretten. Nu får vi en aftale, der angiveligt siger alt det, vi selv har stået for. Og så siger vi i stedet, at vi måske vil have noget andet. Det er en meget spændende debat!«

Som baggrund for diskussionen havde DJs jurister lavet en teknisk gennemgang af aftalen. Den fremstår umiddelbart i klar samklang med næstformand Lars Werges ellers udskældte melding til Journalisten.dk: ACTA sikrer international regulering og ændrer ikke på dansk praksis.

Ganske vist opsummerer juristerne, at en meget diskuteret artikel – nummer 27 – fastslår, at der skal være en effektiv retlig forfølgelse af overtrædelserne også i digitale netværk. Lande, der har sagt ja til aftalen, kan i forlængelse heraf således indføre regler, der pålægger en internetudbyder at udlevere navne på folk, der har krænket ophavsrettighederne. Det kan lyde bekymrende – men juristerne understreger, at det allerede kan ske i dag i Danmark via domstolene.

I det hele taget var den juridiske vurdering fra DJ's egne folk, at ACTA intet vil forandre hvad angår muligheden for at:
* Gøre sociale medier som Facebook ansvarlige for brugernes ulovlige handlinger. Reglerne findes allerede i dag.
* Pålægge internetudbydere at udlevere oplysninger om kunders ophavsretskrænkelser. Reglerne findes allerede i dag.
* Pålægge teleudbydere og søgemaskiner at blokere for ulovligt indhold. Reglerne findes allerede i dag.

Debatten viste, at ACTA vækker mange følelser. Og at mange udtaler sig sagligt i den offentlige debat fra en position båret af interesser, der ikke altid kan gennemskues. DJs jurist Christian Dølpher sammenfattede det således over for forsamlingen:
»Jeg har ikke set nogen udtalelser fra nogen, der ikke har en interesse i det her. Det siger jeg, for at I ikke blindt henviser til, hvad andre siger.«

Dølpher påpegede også, at ACTA ifølge juristernes bedste vurdering ikke – sådan som det ellers er skitseret fra skeptikerside – kan bruges til at stoppe udbredelse af indhold og materiale.
»Man kan ikke gå direkte til TDC og få oplysninger uden om domstolene,« sagde han og fortsatte:
»Det er rigtigt, at det er det, diskussionen har handlet om. Men vi har ikke kunnet få eksperter til at påpege, hvor i aftalen det står. Det er frygtscenarier og gisninger, vurderer jeg.«

Tidslinje:

  • Oktober 2007: En række lande og sammenslutninger, herunder USA, EU og Japan begynder drøftelser om ACTA.
  • Juni 2008 begynder forhandlingsrunderne om ACTA, blandt andet i Kommissionen i EU.
  • August 2011 indgås aftalen om bekæmpelse af forfalskninger, der blandt andet underskrives af EU, men som først ratificeres i sommeren 2012 – tidligst.

Den 13. marts skal DJs Medie- og Kommunikationspolitiske udvalg efter planen drøfte ACTA igen.

Kommentarer
70
Brian Busk
28.02.12 13:32
Re: 100 minutter om ACTA
"DJ skal fortsætte med at sikre ophavsretten og ytringsfriheden i det digitale informationssamfund uden at låse vidensstrømmen." er helt klart uforenligt med ACTA og altså klart imod ACTA aftalen.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
28.02.12 23:16
Re: 100 minutter om ACTA

Den eneste forbedring af ophavsretloven, som der reelt er behov for, det er at alle hjemmesider sidestilles med enhver anden publikation, så ejeren af en hjemmeside bliver gjort til den ansvarlige for indholdet på hans domæne - kort sagt, alle hjemmesider skal ha' og oplyse, hvem der er den ansvarlige for indholdet.

Det vil gøre det nemt og enkelt, at forfølge krænkelser af ophavsretten, og det vil tvinge ejerne at hjemmesider med brugerskabt indhold til at holde styr på, hvem deres brugere er, og tjekke hvad det er, som brugerne lægger op på deres hjemmeside. 

Som det er nu, så findes der i ti-tusindvis af hjemmesider med brugerskabt indhold, hvor der tjenes rigtig mange penge på, at en meget stor procentdel af det materiale som brugerne uploader, er tyv-hugget rundt omkring på Internettet.

Disse hjemmesider med brugerskabt indhold spiller simpelthen på, at det er en meget besværlig og dyr proces, at forfølge en ophavsrets krænkelse, som er foretaget af en eller anden anonym bruger. Og den erstatning man kan få i en sådan sag, den kan langt fra dække blot halvdelen af de omkostninger der er til advokat og retsafgifter. 

Et meget realistisk eksempel.

På TV2's hjemmeside er der blog-univers, hvor enhver kan oprette en blog, og skrive af karsken bælg, og det er jo også meget godt. Men der desværre nogle af disse bloggere, som godt kan li' at kopiere andres tekster, og snuppe nogle gode billeder rundt omkring på Internettet.

Hvis man som autor opdager, at der på en TV2 blog ligger noget som man ophavsret til, og henvender sig til TV2, så erkender TV2 straks, at der er tale om en krænkelse af ophavsretten, og TV2 fjerner øjeblikkelig det pågældende materiale fra bloggen.

Nu hvor TV2 blankt har erkendt, at den anonyme blogger har krænket ophavsretten, så skulle man jo forvente, at TV2 straks vil udlevere bloggerens navn og adresse, men nej det vil TV2 helt bestemt ikke. Vi er nødt til at slæbe TV2 i byretten og få en kendelse om, at TV2 skal udlevere de oplysninger, som de har på den pågældende blogger.

I byretten viser det sig, at det eneste som TV2 har, det er nogle logfiler, som oplyser den anonyme brugers IP-adresse og det nøjagtige tidspunkt, hvor han/hun uploadede det materiale, som krænker vores ophavsret. 

Nå men med IP-adressen kan vi lave whois-opslag, og her kan det så vise sig, at den anonyme blogger har brugt TOR-Projekt, og derfor ender sporet blindt på en proxy-server, et eller andet sted ude i den store verden.

Vi kan også være så heldige, at whois opslaget viser, at den pågældende blogger er kunde hos TDC, og så er næste skridt at vi slæber TDC i byretten, og få en kendelse på, at de skal udlevere navn og adresse på kunden, og hvis vi er heldige, så får vi navnet på en enkelt person, er vi uheldige, så viser det sig, at kunden er en andelsboligforening, hvor 25 boliger deler den samme internetforbindelse.

Men lad os antage, at vi er så heldige, at vi af TDC har fået oplyst navn og adresse på en enkelt bruger, så kan vi sende vedkommende et en regning og et "trusselsbrev", men da vedkommende benægter og ikke vil betale, så er vi nødt til at slæbe ham/hende tur i byretten, og her vil vi naturligvis få en klar dom, Og nu er vi endelig nået til målet, men så viser det sig, at bloggeren er indvalidepensionist og enlig mor, og derfor vil dommeren ikke acceptere, at hun skal betale sagens omkostninger, der har rundet 10.000 kroner, hun skal kun betale 3.000 kroner for brugen af billedet, og dem kan hun i øvrigt få lov til at afdrage over tre år. 

Her ville det jo ha' været tusind gange nemmere, hvis det havde været ejeren af hjemmesiden med det brugerskabte indhold, som i første omgang havde været den ansvarlige, og som derfor skulle betale, og som så selv måtte ta' besværet med at kradse udgiften ind fra den bruger, der har uploadet materialet til hans domæne.

Alternativt kunne det være sådan, at hvis den ansvarlige ejer af en hjemmeside med brugerskabt indhold, uden videre kan og vil oplyse det fulde navn, adresse, e-mail, tlf.nr. og fødselsdag-år på den bruger, som har uploadet materialet der krænker tredieparts ophavsret, og såfremt disse oplysninger er 100% valide, så skal ansvaret naturligvis ligge hos den bruger, som har krænket ophavsretten.

Den sidste løsningsmodel kan jo gennemføres ud fra den betragning, at de enkelte brugere på en hjemmeside med brugerskabt indhold, med navn, adresse, o.s.v. vedstår og oplyser, at de er ansvarlige for det indhold, som de uploader til den pågældende hjemmeside. 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
29.02.12 00:01
Re: 100 minutter om ACTA

Ganske vist opsummerer juristerne, at en meget diskuteret artikel - nummer 27 - fastslår, at der skal være en effektiv retlig forfølgelse af overtrædelserne også i digitale netværk. Lande, der har sagt ja til aftalen, kan i forlængelse heraf således indføre regler, der pålægger en internetudbyder at udlevere navne på folk, der har krænket ophavsrettighederne. Det kan lyde bekymrende - men juristerne understreger, at det allerede kan ske i dag i Danmark via domstolene.(Artiklen)

Ja via Domstolene, men ACTA lægger op til at det skal kunne ske uden om Nationale Domstole således at f.eks. Disney kan sagsøge og Sanktionere en Dansker fra USA via en Dansk udbyder. Så er det pludselig Amerikansk Ret der er gældende over for sagsøgte i Danmark. Og en sådan Sagsøgt står helt uden muligheder for et forsvar ved en Dansk Domstol, hvilket strider imod alle Grundlovssikrede Retsprincipper.

 Betal eller vi tvinger din udbyder til at kappe din forbindelse. 

Man postulere at det selvfølgelig ikke vil være tilfældet at man benytter en sådan procedure, men der er masser af elastik i artikel 27 og det er ikke ligefrem de mest solide Demokratier der er medunderskrivere af "Handelsaftalen", så selvfølgelig vil den blive misbrugt. Og mon TDC eller Telenor vil ofre millioner på retsager imod Disney? Hvis de kan slippe om det ved ganske enkelt at kappe forbindelsen til mistænkte Bruger og udlevere oplysningerne om Brugeren til Disney. Hvilket i princippet også er ulovligt for nuværende.  

I ACTA bliver der kun talt om Rettigheder for Producenter og beskyttelse af Ophavsrettigheder, men ikke et ord om Brugernes Retsstilling i forhold til evt. Sagsøgere.

Og jeg synes at det er temmelig forstemmende at en Amatør som jeg skal gøre opmærksom på dette, allerede den 26 januar påpegede jeg problemet med brugernes Retsstilling, i en debat tråd i forbindelse med Pia Olsen Dyhr´s artikel i Information "10 Myter om ACTA" tror jeg den hed. Hun nægtede at forholde sig til spørgsmålet og det endte med at jeg og andre fik slettet flere af  vore indlæg. Hun blev åbenbart sur.

Hun bliver i det hele taget let sur når man afslører hendes uvidenhed, hvilket vi også så til Harddisken´s Høring.

Der kan kun være en mulighed og det er at ACTA aldrig får nogen gang på jord. Det er en OMMER.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
29.02.12 00:08
Re: 100 minutter om ACTA

Niels Riis Ebbesen:

Hvis ikke du vil have dine ting brugt på Nettet, så lad være med at lægge dem ud.  

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
29.02.12 00:24
Re: 100 minutter om ACTA

Selvfølgelig må Private selskaber ikke få udleveret personlige oplysninger om Borgerne uden om en Domstol, uanset hvad vedkommende har bedrevet. Og da slet ikke til anden Nation

Så kunne vi jo ligeså godt oprette Private Domstole. Så langt er vi da heldigvis ikke nået endnu.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.02.12 09:56
Re: 100 minutter om ACTA

Det er jo en systematiseret form for legaliseret hæleri, når ejerne af hjemmesider med brugerskabt indhold kan tjene penge på materiale, som krænker tredieparts ophavsret, og blot fjerne det når en ophavsmand påtaler et givent forhold, og ellers nægte at oplyse, hvem der er den ansvarlige for krænkelsen af ophavsretten, med mindre ophavsmanden afholder en stor udgift til at få en retskendelse.

Når ejeren af en hjemmeside, på en anfordring fjerner materialet fra hjemmesiden, så har han jo direkte erkendt, at han godt er klar over, at materialet krænker ophavsretten

Der er der helt klart behov for en lovændring, som gør, at det er ejeren af et domæne som er ansvarlig for ALT der ligger på hans hjemmeside, og det skal også gælde for det indhold, som han har ladet brugere uploadet til hans hjemmeside.

Det er jo fuldstændigt tåbeligt, at ejerne af hjemmesider med brugerskabt indhold, kan sidde og dække over brugere, som har krænket tredieparts ophavsret. Derfor er løsningen, at hvis ejeren af en hjemmeside ikke kan/vil udlevere navn, adresse, e-mail, tlf.nr, fødselsdato/år på den bruger, som har uploadet materialet, så hænger han selv på hele ansvaret for krænkelsen af ophavsretten. 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.02.12 10:02
Re: 100 minutter om ACTA

- og hvis du ikke vil ha' din cykel eller bil stjållet, så skal du ikke stille den på gaden, hvor dum kan man være. Hvis ejendoms- og ophavsretten ikke skal gælde på Internettet, så vil alt seriøst indhold jo forsvinde, og vi vil bare få et kæmpe stort hul med en masse dumt crap.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
29.02.12 11:42
Re: 100 minutter om ACTA
Du har helt ret

Niels Riis Ebbesen .

Men som flere ved Høringen sagde, så er man nødt til at tænke i nye baner, man kan ikke overføre Analoge Regler til Digital virkelighed. Jeg synes heller ikke at det er OK at man uden videre kan misbruge andres arbejde, men sjovt nok er det jo netop det som de store Koncerner har levet fedt af, og som de nu vil forhindre andre i.

Vi lever efterhånden i en verden hvor det er helt OK at man krænker Folks privatliv, bare man er stor nok.

Tag bare Google som konstant og konsekvent krænker brugernes privatliv. Har jeg Stavekontrollen tændt så bliver det jeg skriver her logget. 

Og med indførelsen af ACTA kan de så benytte alle disse oplysninger til at forfølge Brugere på kryds og tværs af landegrænser, og uden om Nationale Domstole, og hvem siger at disse oplysninger kun bliver benyttet til at spore Ophavsrettigheds-kriminalitet?  Google erkende helt åbent at de tilpasser Brugeres søgninger til deres Politiske og Religiøse observans, Etniske tilhørsforhold samt ud fra hvor du bor og hvad du tidligere har søgt på. Og Google har et tæt samarbejde med det Amerikanske Handelsministerie. (pas på hvad du kritisere USA for på nettet hvis du gerne vil en tur derover, eller til Bahrein f.eks.) 

Og i dette lys finder jeg krænkelser af ophavsrettigheder som en banal og ligegyldig udfordring. Der er langt vigtigere ting på spil, så som at beskytte Borgerne imod systematiske krænkelser fra en Industri der i forvejen skovler penge ind.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.02.12 16:57
Re: 100 minutter om ACTA

Jeg er meget uenig i dine synspunkter, for stort set alle de regler der p.t. er omkring ophavsret og ejendomsret, og som oprindeligt er skabt i den analoge tidsalder, de kan med nogle få og små forbedringer, sagtens fungere i den digitale virkelighed.

Din argumentation virker også temmelig kaotisk og forvirret, når du roder debatterne omkring ophavsret, og brugernes helt legitime ønsker om retten til et privatliv, sammen til en pærevælling. Jeg kan nemlig ikke se, retten til privatliv på Internettet skal kunne misbruges til, at gøre det helt urimelig dyrt og besværligt, at forfølge sager om krænkelser af ophavsretten.

Mit forslag om, at det i ALLE tilfælde og uden undtagelser skal være sådan, at det er ejeren af en hjemmeside, som er ansvarlig for indholdet på hans hjemmeside, og at det altid skal fremgå på en hjemmeside, hvem der ejer og er ansvarlig for den, det er jo ikke spor anderledes end de regler som gælder for de analoge medier, i dem skal der også være en kolofon med tilsvarende oplysninger.

Jeg kan faktisk ikke se noget problem i, at den ansvarlige ejer af en hjemmeside med brugerskabt indhold, uddelegerer ansvaret for det brugergenererede indhold til de enkelte brugere som har uploadet det pågældende indhold, det vil jo blot kræve, at brugerne på de hjemmesider hvor de kan tilføje indhold, allerede ved tilmeldingen bliver gjort opmærksom på, at de skal aflevere navn, adresse, e-mail, tlf.nr og fødselsdag/år, og at disse oplysninger straks bliver givet videre til en ophavsrethaver, hvis der opstår en sag med krænkelse af ophavsretten.

En sådan løsning vil også gøre, at brugerne bliver opmærksomme på, at de er ansvarlige for deres handlinger på Internettet, og at de ikke kan sidde og gemme sig bag en skærm, og et anonymt nickname. Som det er nu, der ved enhver skoledreng over 12 år, at han på Internettet kan skaffe sig alle de nye spil, film, musik, o.s.v., og de ved også, at de ikke skal gøre det derhjemme fra far og mors ADSL-forbindelse, snavset skal downloades på skolen, lærepladsen eller fra et åbent hot-spot.

Alternativt så bør ophavsretloven ændres helt, så misbrug og krænkelser af ophavsretten bliver sidestillet med enhver anden form for tyveri, som politiet så skal efterforske, og som kan straffes med bøder og fængsel. Det er jo egenlig lidt tankevækkende, at hvis en knægt stjæler en pose slik til 15 kroner i Netto, så er det en sag som politiet skal ta' sig af, men hvis den samme knægt downloader piratkopier af spil til i tusindvis af kroner, så er det ophavsrethavernes eget problem, at efterforske og retsforfølge sagen.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
29.02.12 17:30
Re: 100 minutter om ACTA

Jeg tror, du har misforstået internettet..

Hvordan truer den enlige mor i eksemplet din forretning?

Hvordan kan visningen af en digital kopi af et billede på internettet repræsentere en værdig på 3000 kroner for en tilfældig blogger?

Internettet er et bibliotek, ikke en dagligvarebutik. Du lægger ikke noget frit tilgængeligt i et bibliotek, hvis du ikke vil have, at andre bruger det.

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
29.02.12 18:12
Re: 100 minutter om ACTA

Har du tænkt over at Youtube, Reddit, Facebook, LinkedIn, Myspace og mange andre sites ikke ville kunne operere på den version af internettet, som du ønsker dig, og at det simpelthen ville være gabende uinteressant?

Pointen er, at du simpelthen skal lade være med at forfølge den slags sager, for det er slet ikke sager.

Dine artikler har ingen kommerciel værdi anden gang de bliver "trykt". Kun det at være først, har kommerciel værdi på nettet.

Hvis en tilfældig blogger (som tjener ikke penge) finder dit indhold interessant nok til at gide at genposte det på sin egen blog, truer det på ingen måde dine indtjeningsmuligheder - tværtimod.

Langt de fleste overholder den uskrevne regel om altid at angive kilden til et genpost.

Dermed bør du se det som anerkendelse, lidt som en citat-historie i en anden avis, og det vil kun lede trafik og opmærksomhed tilbage til dig som forbedrer dine indtjeningsmuligheder fra den oprindelige artikel.

Måske er det i virkeligheden den eneste regel om ophavsret, som der bør være på internettet: Husk kildeangivelsen!

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.02.12 21:10
Re: 100 minutter om ACTA

Jacob Wenzel skrev: "Hvordan truer den enlige mor i eksemplet din forretning?"

 

Den omtalte blogger truer ikke min forretning, hun krænker min ophavsret, og som jeg flere steder har skrevet i denne debat, så ville jeg egenlig ønske, at det var TV2, som var ansvarlige for det der foregår på deres blog-univers, og som derfor skulle betale for brugen af mit billede, det er jo TV2 som får alle fordelene ved, at de har nogle bloggere, som skaber gratis indhold til deres hjemmeside, og oven i købet illustrerer deres skriverier med billeder, som de har tyv-hugget.

 Det er også noget sludder, at du definerer Internettet som et bibliotek, men hvis vi skulle forholde os til din analogi, så mener du vel ikke, at det er i orden, hvis der er nogen som stjæler bibliotekets bøger.

 Og folk må da hjertens gerne gå ind på min hjemmeside og se på billeder, de må også gerne linke til dem, de må også gerne snuppe en kopi til deres helt eget private brug, men det er squ ikke acceptabelt, når de uploader mine billeder til en blog eller til deres FaceBook profil.

 Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.02.12 21:19
Re: 100 minutter om ACTA

Jacob Wenzel skrev: "Har du tænkt over at Youtube, Reddit, Facebook, LinkedIn, Myspace og mange andre sites ikke ville kunne operere på den version af internettet, som du ønsker dig, og at det simpelthen ville være gabende uinteressant?"

Det kan altså ikke hidse mig op, hvis sider Youtube, Reddit, Facebook, LinkedIn, Myspace, o.s.v. ikke kan overleve, hvis deres brugere skal overholde ophavsretten.

Det er da ret sygt, hvis disse sider kun er interessante, fordi deres brugere systematisk krænker ophavsretten. Alle disse sider er jo også proppet med reklamer, så de tjener med garanti rigtig godt på, at lægge serverplads til krænkelser af ophavsretten.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
01.03.12 02:05
Re: 100 minutter om ACTA

På biblioteket må du tage fotokopier af den viden, du har brug for. Naturligvis må man ikke stjæle.

Men stjæle og kopiere er to forskellige ord, der hele tiden bliver forvekslet.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 08:55
Re: 100 minutter om ACTA

 

Ja, du må lave fotokopier til dit eget helt private brug, men du må ikke lave i ti-tusindvis af fotokopier, og udgive dem som dit eget værk, og det er jo netop det der sker, når folk på nettet hugger en tekst, et foto eller en illustration, og publicerer det på en blog, eller på deres FjæsBog side.

Og det er virkelig et alvorligt problem, at der findes ti-tusindvis af hjemmesider med brugerskabt indhold, hvor ejerne af siderne tjener styrtende på, at deres brugere systematisk krænker ophavsretten, og som det er nu, så er det helt urimeligt besværligt og dyrt, at forfølge sådanne sager, og det er jo i praksis en avanceret form for hæleri, hvor hæleren kan være straffri, samtidigt med at han dækker over dem der har krænket ophavsretten.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

 

Fremhævet af Journalisten
Christian Dølpher
01.03.12 09:15
Re: 100 minutter om ACTA

Til Bjarke Blicher Hansen,

Din påstand, om at ACTA skulle resultere i at danske udbydere eller andre danske mellemmænd kommer til at udlevere oplysninger uden pålæg fra domstolene pga trusler fra Disney, er der efter min bedste vurdering ikke belæg for.

Når udbyderen hører til på det danske territorie vil det være de danske retsplejeprincipper og de danske domstole der finder anvendelse. Jeg ser derfor ikke at TDC, Telenor eller andre danske mellemænd skal frygte store sager og sagsomkostninger fra Disney o.lign, pga af retsopgør i udenlandske retssale. En sådan sag om udlevering af oplysninger vil finde sted i Danmark og dem er TDC og andre mere end vant til i forvejen. Derfor er der efter min vurdering ikke grund til at frygte at udbyderne og andre mellemmænd begynder at ændre deres praksis om udlevering af oplysninger pga af ACTA.

Med venlig hilsen

Christian Dølpher, juridisk konsulemt i DJ 

 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 10:04
Re: 100 minutter om ACTA

Christian Dølpher:

Det er vi så uenige om, jeg går ud fra at du har læst ACTA. Det har jeg.

Og som jeg ser den "Handelsaftale" så er reglerne temmelig åbne for fortolkning, alt efter hvilket lands lov den bliver sat i kontekst med.

Det vil i bedste fald betyde enorm lange og dyre Retsager, hvor Mistænkte Brugers muligheder for Forsvar er stærkt begrænsede, eftersom man jo starter med at lukke forbindelser og konfiskere bevismateriale. Jeg tør ikke stole på Pia Olsen Dyrh´s forsikringer om at det KUN er der STORE fisk man vil gå efter. En Gigant som Disney vil gå efter alle mistænkte blot for at statuere eksempler, og fordi de kan. 

Som almindelig Bruger har man ikke en chance imod en Gigant som Disney, så selvom at Brugeren intet ulovligt har begået, så er alene truslen fra denne Gigant er så rigeligt til at man bøjer sig i støvet. Ingen kan holde til udsigten til at skulle betale Erstatning og 2-3 års Sagsomkostninger. Der er en sag i USA om en Bruger der har lavet en papirtegning af Mickey Mouse og lagt den på (vistnok Facebook) manden tabte, og er for tid og evighed ruineret.

Det er godt at du er Jurist, for så kan du jo prøve at snakke med Juristerne i Læger uden Grænser om hvilken betydning ACTA får for den 3. verden og medicinsk behandling. For det er skam ikke kun os forkælede Forugere i Vesten det vil gå ud over. Vi sidder navlepillende og bekymre os over "Stakkels" Musikkere, Skribenter og Forfattere´s smålige tab til Internettet, imens andre vil miste ALT incl. deres helbred.

Det var sørme godt at ACTA har skaffet ejere af Intellektuel ejendom på Nettet et redskab til at skrabe den smule penge ind de bliver snydt for, men de samme regler kommer til at betyde døden for mennesker i de 3. verden. 

Har du samvittighed til det Christian.

Med venlig hilsen Bjarke B. Hansen

 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 10:28
Re: 100 minutter om ACTA

 Niels Riis Ebbesen

Du har også ret i at tingene bliver rodet sammen, det starter nemlig med ACTA., for det er DER at tingene for alvor bliver rodet sammen

Man vil etablere én aftale om flere vidt forskellige problematikker, hvilket jo er dødsmart når det skal præsenteres for den undrerne Befolkning.

Alene det at man med ALLE midler har gjort sit bedste, for at forhindre viden om aftalen i at slippe ud til både EU-Parlamentarikere og Borgerne, inden at underskrifterne blev sat.

Er i mine øjne rigeligt til at ACTA under ingen omstændigheder må ratificeres, vi kan ændre vores egen Lovgivning, men vi kommer ALDRIG til at ændre på ACTA-aftalen når først den er vedtaget af 29 lande.

Man piver så meget over at kopier koster Danske arbejdspladser, det er da muligt, men hvem tror du kan vride armen om på Kina og Indien og tvinge DEM til at skrive under?

 

 

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
01.03.12 10:36
Re: 100 minutter om ACTA

<cite>Og det er virkelig et alvorligt problem, at der findes ti-tusindvis af hjemmesider med brugerskabt indhold, hvor ejerne af siderne tjener styrtende på, at deres brugere systematisk krænker ophavsretten</cite>

 Jeg er ikke enig. Det er slet ikke noget problem, det er internettets styrke. Ejerne af siderne tjener styrtende på at have skabt et online-univers, og ikke på dit på dit billede. De tjener penge på at brugerne poster og genposter indhold på internettet.

 Brugerne tjener heller ikke noget, for det er dig der får opmærksomheden og trafikken. Du kan ikke køre avis-logik ned over internettet, for det er simpelthen ikke det samme.

Som en anden bruger har skrevet, så er vi selv nødt til at overveje om internettet er det rigtige medie til vores publication, hvis den pinedød ikke må kopieres. Det svarer lidt til at hænge plakater op i det offentlige rum og blive sur, hvis der er nogen, der piller dem ned.

Sådan fungerer det medie nu engang bare. Der er masser af penge på internettet. Men det er håbløst at forlange 3000 kroner for en single-licens til et billede til et website, for det er det slet ikke værd. Men 1000 mikro-liceser til 4 kroner stykket, og så er det pludselig en helt anden snak.

Men prøv at tænke over, hvad det er, jeg siger til dig. Den generation, der er vokset op med internettet, deler i store træk den opfattelse af nettet, som jeg beskriver.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 10:44
Re: 100 minutter om ACTA

Niels: 

Det er da ret sygt, hvis disse sider kun er interessante, fordi deres brugere systematisk krænker ophavsretten. Alle disse sider er jo også proppet med reklamer, så de tjener med garanti rigtig godt på, at lægge serverplads til krænkelser af ophavsretten.(NRE)

Det der er jo løgn, Niels. Og det ved du godt.

De tjenester du nævner censurere helt vildt, også i lovligt materiale, udelukkende på mistanken.

Jeg har din viden om internettet mistænkt for at være stærkt begrænset.  

Jeg ved ikke så meget om Jura, men Internettet ved jeg en masse om, og jeg kan garantere dig for at INGEN, af de af dig nævnte Amerikanske Tjenester, bevidst lægger serverplads til krænkelser af ophavsretten. Tænk dig om, disse Servere står midt i USA´s Opretshavsrets-helvede. Derovre putte man folk i Fængsel i 20 år for mindre forseelser end krænkelser af ophavsretten.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 11:16
Re: 100 minutter om ACTA

Niels:

Organiserede ulovlige Fildelinger(der hvor der virkelig hentes penge), sker selvfølgelig ikke via  åbne tjenester som YouTube og Facebook etc.. Det foregår langt væk fra almindeligt Bruger-niveu, hvor man skal være rigtigt skrap IT-nørd for at kunne følge med.

Det ville jo være lige så åndsvagt som at Pushe Heroin på Polititorvet.

Kan du huske dengang den rigeste elev i klassen købte den populære LP og alle intresserede kunne komme hjem til eleven med sit Kassettebånd, og få en kopi i en temmelig susende kvalitet?

 (det var i princippet også ulovligt, men Musikindustrien hentede det "tabte" ind, i salg af tomme bånd og afspillere, og så taler vi slet ikke om Reklameværdien der ligger i de dårlige kopier)

Det er på nøjagtigt samme niveu det forekommer på de åbne tjenester,  det holder op når de bliver voksne og begynder at tjene penge, for så vil man have kvalitet og ordentlig lyd.

Det som du og Ivan"Laban" Pedersen kan få øje på, er et loppespyt i Mississippi, begået af musikintresserede børn og unge, der ikke kan forstå forskellen på, at gå over gangen og låne en CD ud til nabo-ungen, eller at lægge et Link på sin Facebook til samme CD.

Og det kan jeg godt forstå, at de ikke forstår.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 11:37
Re: 100 minutter om ACTA

Niels: 

ADSL-forbindelse.........He he.

Som sagt, du bør virkelig opdatere din viden om Internettet.

Der er ingen der idag orker at uploade fra en ADSL-forbindelse, det tager en hel ACTA ;-)

Men venlig hilsen

fra Bjarke :-)

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
01.03.12 13:09
Re: 100 minutter om ACTA

Ps, hvad er "Fri-leg-på-nettet-mafiaen", og tilhører jeg denne mafia, hvis jeg mener, at internettet i vid udstrækning bør være frit?

Hvis ja, hvad er det så, der retfærdiggør denne betegnelse "Mafia"? Hvis det er de lyssky handlinger der er begået af enkeltpersoner eller grupperinger, som deler min opfattelse, der er belæg for, at tilhængere af frihed på internettet betegnes som kriminelle, vil det så være rimeligt at betegne modparten, som sovjet-elskende modstandere af demokrati, når man tænker på det hemmelighedkræmmeri, der har været omkring ACTA, og som har været enhver bananrepublik værdigt

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
01.03.12 17:15
Re: 100 minutter om ACTA

Kære Christian og Niels.

Jeg synes at i skulle læse denne artikel fra Information.

http://www.information.dk/294789 

Nå Niels, har jeg nu i dine øjne, begået noget ophavsrets-stridigt, ved at lægge dette link, uden at betale Information for det.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 19:41
Re: 100 minutter om ACTA

Hej Jakob, når jeg hænger et billede op på min hjemmeside, så svarer det ikke til at hænge en plakat op i det offentlige rum, min hjemmeside er nemlig mit domæne, og jeg er i min gode ret til at sætte vilkårene for de brugere som besøger mit domæne.

Og jeg kræver ikke 3.000 for brug af et billede til en blog, det er den pris som jeg kræver, når nogen snupper og bruger et af mine billeder, uden at lave en aftale med mig.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 20:02
Re: 100 minutter om ACTA

Sikke en tåreperser som du her kan fyre af, synes du virkelig det er i orden, at fabrikker ude i den tredie verden tjener tykt på at fremstille kopier af medicin-produkter, som f.eks. danske virksomheder har brugt milliarder på at udvikle.

Nogle af disse producenter af kopi-produkter er endda så grove, at de kopierer alt fra pillernes form, farve og emballagens udformning, så de også kan sælge deres kopi-produkter til dumpingpriser via Internettet.

Og mig bekendt er der jo netop mange af de stor vesteuropæiske og amerikanske medicin-producenter, som eksporterer deres produkter til reducerede priser, når de sælger deres varer i fattige u-lande i den tredie verden.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 20:17
Re: 100 minutter om ACTA

Når services som YouTube fjerner materiale som krænker tredieparts ophavsret, så skyldes det kun, at de store film- og pladeselskaber har folk som udelukkende sidder og søger efter piratkopier, og klager over dem til YouTube.

Men det skal ikke ta' mig fem minutter at finde noget materiale på YouTube, som på den ene eller anden måde krænker ophavsretten. Og FaceBook er godt nok tung at danse med, jeg har i hvert fald meget besvær med, at få dem til at fjerne nogle af mine billeder, som er blevet brugt uden min tilladelse.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 20:31
Re: 100 minutter om ACTA
Bjarke Blicher Hansen skrev: "Kan du huske dengang den rigeste elev i klassen købte den populære LP og alle intresserede kunne komme hjem til eleven med sit Kassettebånd, og få en kopi i en temmelig susende kvalitet?

 (det var i princippet også ulovligt, men Musikindustrien hentede det "tabte" ind, i salg af tomme bånd og afspillere, og så taler vi slet ikke om Reklameværdien der ligger i de dårlige kopier)"

Forskellen er, at dengang blev der højst lavet en håndfuld kopier af LP-pladen, og de var som du selv påpeger i en meget ringe kvalitet.

Nu om stunder bliver CD'en lagt på en fildelingstjene stort set uden kvalitetstab, og der bliver den først hentet af 10-20 venner til ham der har uploadet musikken, men de har jo hver 10-20 venner, som de sender linket videre til, og sådan forsætter det, så i løbet af nogle få dage, så er der downloadet over 10.000 kopier af CD'en.

Og jeg må kun konstatere, at dine holdninger tydeligt afspejler, at du ikke selv producerer noget, som mange folk synes det er interessant at lave pirat-kopier af.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Morten Edvars
01.03.12 20:34
Re: 100 minutter om ACTA

Niels,

 Ejeren af en privat vej er ifølge loven ikke ansvarlig for de overtrædelser af færdselsloven, der eventuelt måtte forekomme fra andre på vejen, og det finder jeg yderst rimeligt.  

I din verden ville mange af de mest besøgte web portaler ikke kunne eksistere.  Youtube, hvis vigtigste funktion i dag er, at levere gratis serverplads for tusinder af nyheds sider, blogs og fag-relaterede  portaler verden over, er et eksempel.

Skal grundlæggeren af et internetfora  gøres ansvarlig for indholdet,  kunne de fleste debatfora ikke længere eksistere.  Det er praktisk umuligt for en admin at have overblik over medlemmernes postings, og der ser ikke ud til at blive lettere da softwaren i fremtiden vil give os flere muligheder for direkte indbinding af indholdet fra andre web tjenester.

Hele ideen men et digitalt debat fora er, at den enkelte bruger er ansvarlig for sin egne tråde. At stille admins til ansvar for hvad deres brugerne gør er dybt kritisabelt.

VI mangler ikke nye regler, men vi mangler måske recourcer til at håndhæve de gamle.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 20:39
Re: 100 minutter om ACTA

Der er noget som du har misforstået, deep-links er ikke ulovlige, de bliver først ulovlige, hvis du f.eks. laver en hjemmeside, som udelukkende består af deep-links til ulovligt materiale, det kan f.eks. være en side, som kun har en masse links til steder, hvor folk kan downloade piratkopier af musik.

Og så er det også sådan, at store indholdsudbydere som f.eks. DR, godt kan frabede sig, at der er nogen som laver en hjemmeside, som udelukkende indeholde deep-links til en specifik type udsendelser i det arkiv der er på DR's hjemmeside, det vil jo være regulær snyltning på DR's indhold. 

Men der er ikke noget hindrer for, du i denne debat bringer et relevant link til en artikel på Informations hjemmeside.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Morten Edvars
01.03.12 20:50
Re: 100 minutter om ACTA

"Fri-leg-på-nettet-mafiaen"

Jeg syntes ikke der er nogen der griner!

 At bruge en nedsættende og generaliserende(kriminaliserene), betegnelse, stiller jeg mig undrende overfor? den får mig næsten til at fortryde at jeg kiggede forbi.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 21:18
Re: 100 minutter om ACTA

Morten Edvars skrev: "Ejeren af en privat vej er ifølge loven ikke ansvarlig for de overtrædelser af færdselsloven, der eventuelt måtte forekomme fra andre på vejen, og det finder jeg yderst rimeligt."

Du kan ikke sammenligne et domæne på Internettet med en privat fællesvej, det vil derimod være relevant at sammenligne det med din private grund, hvor du helt klart kan drages til ansvar, hvis du lader en masse tilfældige personer opbevare nogle stjålne biler, motorcykler og både.

Hvis ejerne af domæner med brugergenereret indhold vil holde deres ryg fri, så er der ikke nogen vej udenom, at de skal ha' 100% styr på, hvem deres brugere er, man skal ikke via TorProjekt kunne oprette en anonym bruger på f.eks. YouTube, og så lægge kopier at de nyeste spillefilm op til download.

Og ja, det bliver naturligvis meget mere besværligt at oprette sig som bruger på web-sites, hvor man som bruger kan tilføje indhold. Men Politiken har jo lige vist vejen, alle der ønsker at deltage i deres debatter, de skal valideres i CPR-registeret.

På tjenester som YouTube, FaceBook, Vimeo, o.s.v. der bør det være sådan, at man bare kan klikke på brugerens navn, og så skal man få en side med hans adresse, e-mail og telefonnummer. Det vil gøre, at evt. rettighedshavere straks vil kunne gå til den ansvarlige, hvis deres ophavsret er blevet krænket. En sådan løsning vil også gøre, at folk tænker sig om to gange inden de uploader deres ferie-video til YouTube, hvor de lige har brugt noget undelægningsmusik, som de bare har nappet fra en CD.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Chris Alban Hansen
01.03.12 22:12
Re: 100 minutter om ACTA

Sådan kan du tjene penge på bloggerne:
http://chrisalban.tumblr.com/post/18495254744/sadan-kan-du-tjene-penge-pa-bloggerne

Sorry, men det ligger i internettets natur at dele indhold, og hverken ACTA, DNS-blokeringer eller civile retssager kan nogensinde lave om på den adfærd, som hundrede af millioner brugere har på nettet hver eneste dag. 

Tænk hellere på hvordan du kan udnytte den adfærd til din egen fordel i stedet for at bekæmpe den.

Internettet er ikke at sammenligne med tryksager. Det er interaktivt og har sit helt eget liv. 

Fremhævet af Journalisten
Chris Alban Hansen
01.03.12 22:33
Re: 100 minutter om ACTA

Deep-links?

Det er fint, at vi diskuterer sådan noget som ophavsret på internettet, men lad os for guds skyld forstå teknologierne, for ellers er det en pseudo-diskussion.

Et link er et link. Dybe links eksisterer ikke.

Jeg forstår godt, hvis nogle laver en indlejret dims - et billede, en video eller et andet objekt - på sin hjemmeside, der viser indhold direkte fra en anden hjemmeside. Det er nemlig snyltning på en andens webservers båndbredde.

Men at linke (</a>) til andres indhold hele essensen af internettet. Ellers er vi ude i, at Google med sin søgemaskine krænker ophavsretten systematisk. 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
01.03.12 23:07
Re: 100 minutter om ACTA

Enhver ejer af en hjemmeside, kan i roden af hans domæne placere en fil, med navnet "robots.txt", i den kan han definere, hvad søgemaskinerne ikke må indexsere fra hans hjemmeside, og de respekterer det.

http://www.journalisten.dk/robots.txt

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
02.03.12 08:39
Re: 100 minutter om ACTA

Hvorfor må man ikke lægge en ferievideo på Youtube, hvor man har nappet underlægningsmusikken fra en CD?

Det bliver ikke gjort i kommercielt øjemed, ingen lider tab, internettet bliver levende og interessant, og det eneste, der sådan set er galt, er, at det ikke harmonerer med den opfattelse vi har af ophavsret.

Men en regel skal jo være basseret på et problem. Og i det nævnte eksempel findes problemet ikke, og derfor er det i mine øjne reglen, der bliver problemet.

Lad mig komme med et eksempel. En blogger har uploadet nogle billeder uden at spørge om lov, som mit firma har rettigheder til (her).

Ifølge din logik skulle  jeg nu sagsøge ham til plukfisk, så han kan lære at fatte reglerne om ophavsret. Men i virkeligheden forærer han ubetalelig reklame til mit firma, og jeg ville bide den hånd, der fodrer mig, hvis jeg kæmpede imod det.

 Det er simpelthen forkert at anskue kopiering som en trussel, når det i virkeligheden er internettets styrke. Som en anden tidligere nævnte med en anden formulering, så er det os selv, der har lavet en fejl, hvis vi lægger noget frit på nettet, som vi ikke vil have kopieret. For det er ligesom det, man kan på internettet.

Lad være med at lægge dine billeder på nettet i høj opløsning, så har du stadig rig mulighed for at sælge dine billeder til tryk. Hvis en enlig mor (eller en anden blogger) bruger din grafik uden tilladelse, så skriv en mail til hende. Det er sikkert en fejl.

Lad samtidig være med at tro, at billedet repræsenterer den samme værdi på hyggestrik.dk som det gør på politiken.dk. Afregn efter trafik eventuelt.

En annonce i en avis koster +35.000 kr. En annonce på internettet koster 35 øre pr. klik. Det er simpelthen to forskellge medier.

Fremhævet af Journalisten
Georg Jensen
02.03.12 09:11
Re: 100 minutter om ACTA

"der bør det være sådan, at man bare kan klikke på brugerens navn, og så skal man få en side med hans adresse, e-mail og telefonnummer. Det vil gøre, at evt. rettighedshavere straks vil kunne gå til den ansvarlige, hvis deres ophavsret er blevet krænket."

Har du overvejet hvilke implikationer det ville have for eksempelvis syriske oprørere der vil uploade video der viser styrets overgreb, eller whistleblowers der vil gøre opmærksom på lovbrud?

Nettets store demokratiske styrke er netop muligheden for anonymitet og fri spredning af information.

Ja, det rammer rettigheds-industrien. Men kun fordi den ikke har kunnet se skriften på væggen de sidste 15 år, og har smidt milliarder efter håndhævelsen af regler der hører en verden af fysiske kopier til, i stedet for at udvikle produkter som fungerer under de nye vilkår (se Spotify, Steam, iTunes, Amazon for eksempler).

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
02.03.12 09:48
Re: 100 minutter om ACTA

Hej Jacob, jeg gir' ikke fem flade ører for dit eksempel, som du sikkert selv har konstrureret, for det er jo en lodret reklame for dig og dine produkter. Hvis du ønsker at stille dine ting til rådighed for alle og enhver på Internettet, så står det jo dig helt frit for, at mærke dem med creative commons. 

På min egen hjemmeside tilbyder jeg også, at hvis folk vil skrive om mit photo gallery, så kan de frit efter eget valg bruge op til 10 af mine billeder, til at illustrere deres artikel med.

Men de folk der stjæler mine billeder, de gir mig ikke for fem flade ører reklame, jeg har i hvert fald endnu ikke oplevet, at en billed-tyv har krediteret mig som ophavsmand til de billeder, som de har tyv-hugget.

Jeg mener også, at jeg har ret til at være medbestemmende omkring, til hvilke formål og i hvilke sammenhænge min billeder bliver anvendt, og den rettighed mister jeg jo når folk bare tyv-hugger mine billeder, og bruger dem efter deres eget for godt befindende.

Et godt eksempel er i øvrigt denne YouTube video:

http://www.youtube.com/watch?v=0OWEiIJh_n8&feature=player_embedded

Bemærk at Nirvana slet ikke bliver krediteret for underlægningsmusikken, og tænk hvis det strider mod Nirvana's holdninger, at de blive bundet sammen med modstand i mod ACTA-traktaten.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 10:11
Re: 100 minutter om ACTA

Jeg bakker også fortsat op om ACTA, som jeg anser for vigtig for designere, kunstnere og andre virksomheder, som skal have mulighed for at kunne håndhæve deres ret til deres design, hits og modetøj.(Pia Olsen Dyrh) 

Hvilket er langt vigtigere end Borgerettigheder og Sygdomsbekæmpelse i den 3. Verden.

Design, hits og modetøj. Det må jeg sige, Damen forstår at prioritere.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 10:13
Re: 100 minutter om ACTA

http://www.information.dk/295003 

Undskyld jeg glemte lige kildeangivelsen.

Fremhævet af Journalisten
Jacob Wenzel
02.03.12 11:53
Re: 100 minutter om ACTA

Det morer mig, at du tror, jeg selv har konstrueret eksemplet.

Det har jeg naturligvis ikke. Hvis du kigger på alle de andre indlæg på den nævnte blog, vil du kunne se, at jeg ville skulle have været ude i et temmelig omfattende svindelnummer, for at opnå en lille smule reklame. Han har skrevet om mange andre en mig.

Jeg synes, det er en fin video, du linker til. Underlægningsmusikken er dog bestemt ikke Nirvana's. Nirvana var en grunge-gruppe, hvis forsanger døde i 90'erne. Musikken i den video, du linker til, er dubstep, og jeg kan næsten garantere dig for, at komponisten accepterer med brugen.

Ps. her er et gratis råd om fotohandel på internettet: Hvis du sælger billeder til brug på nettet, så lad være med at lægge billederne op i frit tilgængeligt i høj opløsning. Det svarer til hvis Brugsen lader sine varer stå ude på fortorvet natten over. Det er forkert at tage af varerne, javist, men alligevel må vi nok gå ud fra at nogen vil føle sig fristet til at gøre det.

I stedet bør du lægge smagsprøver op i lavere opløsning og med vandmærke i billedet, så det ikke kan bruges uden i det mindste at lede trafik tilbage til dig. Så kan du sende kunderne det rigtige billede i høj opløsning, efter de har betalt. Hvis kunderne stadig ikke gider at betale, er du nødt til at overveje, om du forlager mere for billederne end de egentlig er værd..

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 12:01
Re: 100 minutter om ACTA

Og jeg må kun konstatere, at dine holdninger tydeligt afspejler, at du ikke selv producerer noget, som mange folk synes det er interessant at lave pirat-kopier af.(NRE)

Igen har du ret, jeg producere intet der kan sælges(Min Kæreste gør), men jeg kunne heller ikke drømme om at købe Piratkopier, for jeg mener ligesom du, at man selvfølgelig skal have løn for sit arbejde.

Men at sikre folks betaling ved at krænke andre Borgeres Rettigheder eller smide deres heldbred i rendestenen, den slags regler må ikke få gang på jord. Og det tror jeg ikke at du er uenig med mig i.

ACTA er IKKE en løsning på dine problemer, for du kan da ikke hylde en Ophavsretslov der i den grad er tvivlsom.  Det er en ordentlig omgang Lovsjusk der i bund og grund ikke viil gavne dig og andre i dit niveu, men udelukkende de helt store spillere på markedet.

Fremhævet af Journalisten
Morten Edvars
02.03.12 12:10
Re: 100 minutter om ACTA

Niels,

Målt i internet aktivitet, er internet foraer betydeligt mere besøgte end nyhedssider, og at have kontrol over 20.000 brugeres multimedia postinger er umuligt.

 Hvis nogen opbevarer tyvekoster på min grund, ja så kan jeg måske blive beskyldt for at være indvolveret, men jeg kan ikke blive straffet uden beviser.  Al anden kriminel handling der foregår på min egendom ville også være mig uforskyldt så længe jeg ikke er udøveren. 

"Jeg er fra generationen fra før mures fald, og har lært at kalkulere med det "utænkelige". 

Masser af store kunstværker er igennem historien blevet udgivet anonymt, og tusinder af artikler er blevet skrevet anonymt i Europa af frygt for forfølgelse. (Netop derfor ser vi en så stor modstand mod ACTA fra Østeuropa's samt Tysklands befolkninger). 

I den forbindelse er Politikken er et glimrene eksempel på hvordan man med et tilsyneladende liberalt og frisindet ydre, helt i Scaveniuses ånd, lusker facismen ind ad bagdøren.  Har du egentlig tænk på hvad alle disse personlige dabat oplysninger, som følge af CPR logging, ville kunne bruges til i tilfælde af at et totalitært styre kom til magten i Danmark?

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 12:11
Re: 100 minutter om ACTA

Se her Niels:

Det er min kærestes hjemmeside: http://bricksite.com/Chris-De-Mynte 

Der er vandmærke i billederne, men hvis nogen ud fra billederne skulle få lyst til at kopiere hendes smykker, så skal de da være velkommen.

Det er enormt svært og koster mange penge at starte op, og hvert eneste smykke er unikt.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 12:21
Re: 100 minutter om ACTA

Og skulle f.eks. Pandora finde på at stjæle en af hendes ideer, så finder hun bare på en ny, mod så store spillere har man under ingen omstændigheder en chance alligevel.

Dette er en hobby som alligevel giver underskud.

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
02.03.12 12:30
Vores ophavsret hører ikke hjemme i varelovgivning

Mit største problem med ACTA er, at aftalen skal omfatte ophavsret. For det er i dag helt umuligt at overskue, hvilken præcedens der er eller kan tænkes at opstå, når min journalistiske ophavsret skal være underlagt varelovgivning. Samme regler som kopimedicin! Eller varemærker og patenter!

Journalistisk arbejde, kunstnerisk arbejde og videnskabeligt arbejde skal efter mine begreber slet ikke være underlagt eller omfattet af regler og love, der drejer sig om varemærker, handel og kopivarer m.v. Det skal heller ikke være noget, der på nogen måde hører under udenrigshandelsministeren.

Det skal høre hjemme i kulturlovgivningen, og det skal have sine egne regler, der tager højde for, hvad det handler om. Derfor bør DJ efter min mening sige helt nej til ACTA. Vi skal bekæmpe tedensen til, at varelovgivingen i EU breder sig ind over flere og flere områder, herunder ikke mindst medier, som den burde holdes langt væk fra. Medier er kun i mindre grad forretninger. De er langt mere kulturpolitik og demokratipolitik.

VILLY DALL

medlem af HB og formand for MKU

Fremhævet af Journalisten
Bjarke Blicher Hansen
02.03.12 12:38
Re: 100 minutter om ACTA

Niels:

Du bliver nødt til at tænke ind,  at hver eneste måned fortager Internettet et Kvantespring.

Det går så stærkt at man tror det er løgn.

Ingen er i stand til at følge med,  og slet ikke du.

Så hvis du vil være helt sikker på at dine ting ikke bliver brugt af andre uden din tilladelse, så skal du holde dem langt væk fra internettet og købe en lille kældebutik på Nørrebro hvor du kan udstille dine billeder.

Eller få en IT-Konsulent til at hjælpe dig med at sikre din Hjemmeside.

Jeg er ked af det, men det er sådan at virkeligheden er, og om et år(måske tidl.) vil dette være glemt, for så er det helt nye problemer ved Internettet vi diskutere. Og hverken du, jeg eller andre har pt. fantasi til at forestille os hvad de problemer kan være.

Fremhævet af Journalisten
René Madsen
02.03.12 15:37
Re: 100 minutter om ACTA

At indføre Acta uden at kende hele præmissen for lovgivningen er ikke optimal. Det er ulovligt at kopiere, men det gælder også under den nuværende lovgivning, her skal domstolene tage affære hvis rettigheder overtrædes og individer kan straffes ifølge gældende lovgivning.

Dem der arbejder med fildeling professionelt, de anvender ikke åbne tjenester, men arbejder typisk uden DNS tilknytninger, således filerne ikke er at finde på det offentlige net, men brugeren skal kende en IP adresse og en mappe, som der så kan oprettes DNS til fra udvalgte og ganske få maskiner, således det ikke figurerer offentligt.

Hvis denne dataudvekslingsform skal findes, så skal der skannes på al pakketransport (data indhold) – det er vel i princippet en overtrædelse af privatlivets fred, hvis alle internetbrugerne skal have scannet alle deres data for at finde nogle ganske få der overtræder loven.

ACTA aftalen er uforenelig med ytringsfriheden og den måde internettet fungerer på.

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
02.03.12 22:02
Re: 100 minutter om ACTA

ACTA er ikke nogle love, det er en traktat, hvor de lande som tiltræder traktaten er forpligtiget til, at sørge for, at ophavsretten, patenter, varemærker, design, mønsterbeskyttelse, o.s.v. respekteres.

Der er ikke en eneste lov-paragraf i ACTA-traktaten, det er op til de enkelte lande, at udforme deres egen lovgivning, så her i Danmark vil vi naturligvis ikke få nye love, som krænker grundloven og retten til ytringsfrihed.

Med venlig hilsen

Niels Riis ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
02.03.12 22:48
Re: 100 minutter om ACTA

Georg Jensen skrev: "Har du overvejet hvilke implikationer det ville have for eksempelvis syriske oprørere der vil uploade video der viser styrets overgreb, eller whistleblowers der vil gøre opmærksom på lovbrud?"

Så kom den - det er godt nok lige så sikkert som amen i kirken, at hver gang der er debat om, at afskaffe anonymitet på Internettet, så brugerne med deres navn og adresse, skal vestå deres ansvar for deres handlinger, så er der straks nogen, som skamridder de folk som lever i lande med diktaturer.

Her i vesteuropa og i USA er der både demokrati og ytringsfrihed, og derfor kan vi sagten gå foran, og vise omverdnen, at kan vedstå vores ytringer og handlinger på Internettet.

Vi kan da også godt holde et talerør åbent for de folk som lever i lande, hvor der ikke er ytringsfrihed, og hvor enhver form for oposition straks bliver slået ned med hård hånd. Det vil blot kræve, at tjenester som YouTube, Twitter, FaceBook, o.s.v. opretter nogle drop-boxe for anonyme uploads, og så må vi bare her i den vestlige verden betale for, at der kan sidde nogle folk og tjekker de anonyme indslag, de mængder der kommer fra de lukkede lande er nok ikke så store, at det vil være uoverskueligt.

Og så vil jeg slutte af med at konstatere, at de forgangne knap 20 år med Internettet, helt klart har vist os, at der er nogle ting, som der er akut behov for, at vi får styr på, for Internettet kan ikke holde til endnu ti eller tyve år, med frit slag i bolledejen for piratkopiering, og krænkelser af ophavsretten.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
02.03.12 23:05
Re: 100 minutter om ACTA

Jow... for li'som vi lærer vores børn, hvad der er dit og mit i den fysiske verden, så bør vi også forklare dem, at der er nogle tilsvarende regler i det digitale univers på Internettet.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 09:39
Re: 100 minutter om ACTA

Niels.

ACTA er sminket som en Handelsaftale,  i et forsøg på at undgå den store offentlige debat, for det ønskede man ikke.

Og først da en af ACTA´s "Fødselshjælpere" gik fra bordet i Protest, da fik den store Offentlighed et vink med en vognstang om, at noget var rivende galt..

Hvornår fik du selv kendskab til at der var noget der hed ACTA?

 http://www.version2.dk/artikel/enhedslisten-kraever-svar-om-kontroversiel-acta-aftale-hvordan-kan-danmark-sige-ja-43207 

Jeg forstår ikke at du tør at bakke op om noget som Grå Skygger i Finanseliten har gjort alt for at lægge røgslør over.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 09:57
Re: 100 minutter om ACTA

Der er ikke en eneste lov-paragraf i ACTA-traktaten, det er op til de enkelte lande, at udforme deres egen lovgivning, så her i Danmark vil vi naturligvis ikke få nye love, som krænker grundloven og retten til ytringsfrihed.(Niels)

En ting er lov, en anden er realiteterne.  Efter Muhammedkrisen, Terrorpakken, og Breivik er selvcencur i landets Medier blevet så omfattende at det truer det frie ord.

Og hvis du ser en anden tråd her på dette Medie om Facebook, så vil du vide at efter Breivik, er flere og flere Medier gået over til at deres debatfora skal køre via Facebook, dette er i sig selv en krænkelse af Dansk lov om Ytringsfrihed, da Facebook´s Censur-regler absolut ikke harmonere med Dansk eller Europæisk lov på området. Facebook har den mest konservative Amerikanske Censur der findes, præcis som Appel, YouTube og andre Amerikanske firmaer. Vi er ved at overlade styringen af den offentlige debat til USA´s forgodt-befindene.

Og ACTA vil blive et uvurderligt værktøj i hænderne på de som gerne vil styre en kritisk debat, og så kan du komme med nok så mange kommentare om at det er ulovligt, Amerikanerne er kendt for at gøre præcis som det passer dem.

Kan du se hvor jeg vil hen Niels?

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 10:13
Re: 100 minutter om ACTA

ACTA handler udelukkende om at en lille håndfuld små Ophavsret-indehavere vil have flere penge for deres produkter og at store Mediekoncerner kan score kassen.

Jeg kan til nød forstå de små Kunstnere, men jeg kan til min Død ikke fatte at de er villige til at løbe den mindste risiko for at Ytringsfriheden og flere Borger/Menneskerettigheder kan blive krænket af ACTA.  

De store Koncerner er bedøvende ligeglade med ALT, bare det skæpper på bundlinjen.

Aktieselskaber=Psykopater,  Det er KUN deres egne rettigheder der er på deres Dagsorden

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 10:23
Re: 100 minutter om ACTA

https://journalisten.dk/foto-til-discountpris 

Javel ja.

Du er jo det man i gamle dage kaldte en Skruebrækker. 

Nu forstår jeg bedre din interesse for ACTA, hvor er du plat.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 10:37
Re: 100 minutter om ACTA

Niels Riis Ebbesen.

En simpel søgning på dit navn har lige afsløret for mig, at du da er komplet ligeglad med hvilke konsekvenser ACTA kan få for tusinder/millioner af mennesker verden over, bare DU kan få dine egne egoistiske behov opfyldt.

 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
05.03.12 10:48
Re: 100 minutter om ACTA

Der findes åbenbart to slags Mennesker.

Dem der sætter Menneskerettigheder og Ytringsfrihed højere end egen Profit.

Og så er der De andre. 

Og at forsøge at overbevise De andre om noget som helst er halsløs gerning.

Fremhævet af Journalisten
Rune Hansen
05.03.12 13:29
Re: 100 minutter om ACTA

.. Og hvordan prissætter du så det? Hvordan er det blevet vurderet at det billede du har lagt online er 3000 kr værd?

Hvilket billede taler vi om her? Et foto? Af hvad, personer? Natur? Privat ejendom? Snakker vi et maleri du har digitaliseret, eller et kunstværk du har lavet på PCen? Det er svært at vurdere situationen og hvordan du kan sætte en pris på noget uden at vide hvad det er for et billede du taler om.

Nej, lægger du noget online uden tydeligt at skrive på din hjemmeside at der er copyright på alt indhold er der IKKE copyright, og det antages derfor at dit indhold er public domain.

Hvorfor er det i øvrigt du har så store problemer med at en gammel invalidepensionist bruger dit billede til at illustrere et andet kreativt værk? Betyder det virkelig noget for dig? Er det virkelig en trussel mod dit virke? Er det meningen at du skal kunne sælge disse billeder og leve af det?

Fremhævet af Journalisten
Rune Hansen
05.03.12 13:31
Re: 100 minutter om ACTA

Nej ,det bør vi ikke.

Der bør ikke være "dit og mit" når vi ikke snakker fysiske genstande. Det svarer lidt til at vi siger NEJ DET ER MIN TANKE DEN MÅ DU IKKE DELE MED MIG!

 Internettet er noget helt andet - du kan ikke bruge de gamle copyright regler derpå, de regler er tegn på forældet tankegang. Eller rettere, tegn på at vi vender tilbage til den oprindelige tankegang med kunst af folket for folket, og ikke for pengenes skyld.

Fremhævet af Journalisten
Rune Hansen
05.03.12 13:36
Re: 100 minutter om ACTA
.. Jeg har ikke det MINDSTE til overs for medicinalindustriens hyleri.

Hvis de solgte medicin i Afrika til en pris som de syge folk rent faktisk kunne betale, ville der ikke være grund til at lave billigere kopiprodukter. Medicinalindustrien fokuserer på at tjene penge til de få ejere og ikke på at redde liv.

Lad os vende den om. Synes du det er ok at amerikanske medicinalfirmaer BEVIDST hæver prisen til det økonomiske maksimum med det samme de sætter medicin til salg i et område der er ramt af epidemi? Det gør de konsekvent i den 3. verden - de udnytter bevidst at folk hellere ruinerer sig selv og sætter sig selv i gæld end at dø, bare så de kan tjene lidt flere penge til de i forvejen bugnende pengetanke.

Find mig ET vestligt medicinalfirma der rent faktisk har gjort noget godt for verden uden at score KASSEN på det. Bare et. Det kan du ikke - medicinalindustrien er den mest bundrådne, korrupte industri i verden - de handler i menneskeliv uden skrupler. Og dem sidder du nu og forsvarer?
Fremhævet af Journalisten
Rune Hansen
05.03.12 14:03
Re: 100 minutter om ACTA

Nej, der skal ikke "styr på internettet". Internettet lever fint og styrer sig selv.

Det der skal til er at den gamle garde af rettighedshavere begynder at tænke sig om og tilpasse deres industrier til teknologien.
Igen - dine billeder er i høj opløsning uden vandmærke. Du har jo ikke engang FORSØGT at sikre dig, og nu klager du over at andre folk søger billeder, finder dine, ser de ikke er vandmærket eller andet, og napper dem til personlige blogs og diverse (som de i øvrigt ikke tjener penge på). Javist, det er, ifølge copyright ulovligt, men du gør det så nemt og så simpelt, og du er en af forsvindende få mennesker der IKKE frit deler den slags billeder online.

I øvrigt tror jeg at en forretning som din er ved at være forældet umiddelbart. Jeg kunne i al fald aldrig forestille mig at sidde i en situation hvor jeg vil betale 125 kr for et lavopløsnings-jpg til en powerpoint. Jeg arbejder i verdens største IT-firma, vi har vores egen database med millioner af billeder relevante for vores industri - hvorfor skulle vi dog betale dig for det?
Den eneste industri jeg umiddelbart kan se kune have brug for dit website ville være nyhedsmedier. Og igen, aviserne er ved at uddø, de er forældede, for langsomme og har ikke præsteret at omstille sig effektivt til en ny verden, meget a la dig umiddelbart. Nyhedsmedier har ligeså deres eget arkiv af billeder..

Må jeg høre, hvor meget sælger du rent faktisk fra den hjemmeside, og hvordan har salget været årligt siden du startede? Har du set et tydeligt fald i din indtjening eller hvordan og hvorledes?

Du kræver at YouTube skal bede om adresse og CPR nr. Ser du, her har jeg et problem. I den store vide verden er der RIGTIG mange mennesker hvis stat IKKE har et sådant unikt ID system. Faktisk langt størstedelen af mennesker i hele verden. Fx USA har ikke et sådant system. Ej heller England eller Irland hvor jeg bor.
De lande der HAR sådan et system fortæller desuden at dit CPR nr er privat og ikke bør deles med hvem som helst. Jeg ville personligt ALDRIG tilmelde mig et website der krævede CPR nr af mig - jeg kender ikke deres sikkerhedsniveauer i forhold til personlig information og datasikring og i forhold til CPR nr så er det det eneste du har brug for for at kunne lave en 100% identitetsyveri takket være et forældet dansk system.

Så nej, CPR nr og lignende er absolut ikke vejen frem, snarere tværtimod. Det er et forældet system der burde afskaffes hurtigst muligt - men det er en anden debat.

Det der bør til i stedet er at musikindustrien opdager at vi nu er i det 21. århundrede. Der er allerede lovlige musiktjenester der tjener kassen fordi FOLK GODT VIL BETALE TIL KUNSTNERNE. Det folk IKKE vil er at betale alle de andre snyltere der ligger og tjener penge på kunstnerne.
Ved du hvor længe endnu der er fuld copyright på al Michael Jacksons musik? 68 år endnu. Ved du hvem der tjener pengene? Pladeselskabet. Hvorfor i alverden skal jeg betale en flok jakkesæt når hverken musikeren eller hans familie ser så meget som en øre af pengene? Pladeselskaberne sidder som gribbe og scorer kassen på ANDRE folks kreative arbejde - og ærligt talt så er det fandme på tide at milliardærerne i Sony og EMI opdager at verden har ændret sig. Det generer ikke mig at de ikke længere har råd til at give datteren en lamborghini til hendes fødselsdag.

I øvrigt så har den samlede underholdningsbranche oplevet en GIGANTISK vækst siden internettet kom til:
http://www.techdirt.com/skyisrising/

Nej - lovgivning imod frihed kan aldrig nogensinde være et skridt i den rigtige retning, medmindre man har fascistiske tendenser :)

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
05.03.12 20:45
Re: 100 minutter om ACTA

Hej Bjarke, nu har du efterhånden fået rodet så mange uvedkommende emner og argumenter ind i denne debat, som burde handle om beskyttelsen af ophavsretten, at du næppe selv kan holde styr på dem allesammen.

Derfor vil jeg slutte af med at konstatere, at jeg ikke orker at debattere med folk, der kører ud af tangenten, og som ikke kan fastholde fokus på det emne der er til debat.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
05.03.12 21:41
Re: 100 minutter om ACTA

Rune Hansen skrev: "Igen - dine billeder er i høj opløsning uden vandmærke. Du har jo ikke engang FORSØGT at sikre dig, og nu klager du over at andre folk søger billeder, finder dine, ser de ikke er vandmærket eller andet, og napper dem til personlige blogs og diverse (som de i øvrigt ikke tjener penge på). Javist, det er, ifølge copyright ulovligt, men du gør det så nemt og så simpelt, og du er en af forsvindende få mennesker der IKKE frit deler den slags billeder online."

Ude foran de fleste supermarkeder, der står der som regel et stativ med forskellige grøntsager, det ville være uendelig nemt at snuppe et par poser kartofler og gullerødder uden at betale, og chancen for at nogen vil bemærke det, er jo meget lille.

Men du vælger lige som alle andre at betale for dine kartofler og gullerødder, det gør du fordi dine forældre har lært dig, at der er noget som hedder dit og mit, og at du ikke må stjæle. Det er nemlig en meget praktisk ting, når vi lever i et samfund blandt en masse andre mennesker, at vi ikke bare går rundt og stjæler hinandens ting.

Internettet er jo et spejl af samfundet, så derfor bliver brugerne nødt til at lære, at i den digitale verden, der skal de også respektere ejendoms- og ophavsretten, hvis de ønsker et stort, frit, åbent og velfungerende Internet. Og alle dem der plæderer for, at man bare skal kunne kopier alt det der er tilgængeligt på Internettet, de vil jo netop skabe en udvikling, med et Internet hvor der er lukket og låst alle vejne. 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Maria Kornbek
06.03.12 14:40
Re: 100 minutter om ACTA

Jeg vil blot indskyde at piratkopiering i USA når det gælder film/tv er stagneret og at udviklingen faktisk langsom bevæger sig den anden vej.

Det samme gælder endnu ikke i DK, men vi er på vej. For den industri er der flere faktorer der gøre sig gældende. 1) at det er blevet nemmere at se film/tv lovligt, når det passer forbrugeren via nettet og PPV/VOD 2) At networks, Kabel kanalerne m.m. bruger nettet mere aktivt til at tjene penge på deres produkter ved at 'tvinge' brugeren til at se reklamer inkorporeret i materialet og 3) at de ser de nye indtjeningsmulighed der åbnes.

 Resultatet er tydligt. For hvem vil ikke betale $2.99 for et afsnit af en serie, som kan ses når det passer bedst, eller leje en film igennem Yousee?

Hvis man nu i stedet for at brokke sig, klage og sætte sig passivt i hjørnet, skabte et godt ’angreb’ og valgte at være progressiv, ville mange ting se anderledes ud - i hvert fald når det drejer sig om Film/TV. Man kunne lære meget om musikindustriens kamp med piratkopiering og onlinetjenester.

 

Fremhævet af Journalisten
Rune Hansen
07.03.12 15:39
Re: 100 minutter om ACTA

Forskellen er at i dt eksempel handler det om decideret tyveri. Jeg fjerner en vare fra en butik. Det kan ikke på nogen måde sammenlignes, da det at downloade en mp3-fil ikke er tyveri, men kopiering. Det er to helt forskellige ting.

Her er hvorfor det er forskellige ting:
Eksempel 1: Jeg går ned i FONA, kigger lidt rundt, ser en CD der måske er interessant. Jeg køber den ikke, da den er for dyr og jeg ikke har penge til det. Jeg går hjem, downloader CDen i stedet og lytter til den et par gange. Finder ud af at det er typisk metervare pop og lytter aldrig til den igen.
Butikken har ikke mistet et salg, da CDen ikke ville have været købt uanset. Pladeselskabet har kun mistet et MULIGT salg da der jo aldrig nogensinde var garanti for at jeg ville have købt den CD uanset.

en nej, dit eksempel holder ikke. At downloade MP3 sange eller film fra nettet er ikke tyveri. Det er kopiering, og en helt anden usammenlignelig tin.

I øvrigt er det flere gange blevet bevist at de folk der downloader mest musik sjovt nok også er dem der køber mest musik. Går du ind i de lidt mindre og alternative genrer finder du utallige bands der udelukkende har overlevet på basis af illegale downloads. Bands som ellers aldrig ville have eksisteret, og som nu lever af deres musik udelukkende grundet nettet.

Jeg vil opfordre dig til at læse disse:
http://www.guardian.co.uk/music/2009/apr/21/study-finds-pirates-buy-more-music

http://torrentfreak.com/pirates-are-the-music-industrys-most-valuable-customers-100122/


I øvrigt er der en stor gruppe software producenter der laver små, gratis applikationer og fortæller brugere at "hvis de kan lide det, giv en donation direkte til min Paypal konto". Denne tankegang er meget fremherskende blandt netnørder og de hardcore pirater - kvalitet betaler man for. Finder man et godt program sender man lidt penge til koderen, finder man et rigtigt fedt band køber man deres CD eller en T-shirt osv. Og sjovt nok er det en tankegang alle statistikkerne ovenfor understøtter.

Folk gider ikke købe CDere længere. De er uhåndterlige, de fylder, de går nemt i stykker, og de er pissedyre. Hvem i alverden orker betale 150 kr for et produkt der rent fysisk har kostet 3 kr og giver den egentlige kunster en 5'er? Nej, det pladeselskaberne BURDE gøre, i stedet for at gå amok i en kostbar og håbløs heksejagt, er at modernisere deres virksomheder.

Spilindustrien har lært det nu. Steam er en online service hvor du køber spil relativt billigt (markant billigere end butikkerne), de bliver tilknyttet din konto og alt foregår 100% digitalt. Man skærer simpelthen flere led af kæden hvilket giver flere penge til spilproducenterne og billigere spil til forbrugerne. Steam, som tjeneste, er nu verdens største online bibliotek af spil - både de store kendte titler og de små uafhængige titler. Selv de to brødre i garagen kan få udgivet deres spil let og billigt til et globalt marked i løbet af en uge. Og ved du hvad? Steam er en SUPER forretning for alle - som du kan se har spilindustrien guldrandede dage

Hvorfor ser vi ikke dette for musikbranchen? Fordi pladeselskaberne har mere travlt med at jagte "pirater" end med at forbedre deres virksomheder til fordel for alle. Derfor, og kun derfor, er der i det hele taget en debat om ACTA.

 

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
08.03.12 13:28
Re: 100 minutter om ACTA

Hej Bjarke, nu har du efterhånden fået rodet så mange uvedkommende emner og argumenter ind i denne debat, som burde handle om beskyttelsen af ophavsretten, at du næppe selv kan holde styr på dem allesammen.(NRE)

Det er fordi du ikke har forstået at ACTA ikke kun handler om dine billeder og din Ophavsret på Internettet. 

ACTA handler om stort set om ALT imellem himmel og jord, som der kan tænkes at være en ophavsret på.

ACTA handeler om Toldregler , grænser, biler, både, Forfatninger, Maskindele, gulerødder, medicin, læbestift, legetøj, tekstiler, spil, vand , kartofler, toiletpapir, import, eksport, upload, download, kommunikation, telefoner aviser, bøger, blade, sokker, dildoer, tandbørster, husholdnings film, frisyre, øreringe, pandebånd, staniol, pincetter, knive, briller og mystiske utænkelige ting der endnu ikke er opfundet. 

Og skulle du selv en dag komme for skade at få en glimrernde ide til Lyssætning eller en ny metode til fremkaldelse, og du gerne vil have ophavsret eller patent på denne metode, eller bare dele den med andre, så er du på ACTA-røven. For der skal nok være et eller andet stort firma i din branche, som vil nedlægge påstand om at din metode har været deres i mindst 10 år, kan de ikke det, så kan lampefabrikanten  nedlægge påstand om at det ikke var meningen at deres lamper  skulle benyttes til at krænke ophavsretten og så fremdelse, du vil få sag på sag på halsen til du er ruineret og må opgive eller indgå forlig, uanset hvad er du ruineret, for der findes ikke gratis Retshjælp eller fri Proces i disse sager.

 Første Sagsøger kan så kvit og frit stjæle din ide, de har likvideret en opkommende konkurent og deler selvfølgelig i porten med Lampefabrikanten.

Den der har flest penge og Advokater vinder, så du har ikke en chance.

Tænk lidt over det, før du fortsætter din ensidige støtte til ACTA.

Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
08.03.12 13:29
Re: 100 minutter om ACTA
Hov jeg glemte at nævne Dyre-avl og Gen-materiale. ;-)
Fremhævet af Journalisten
Bjarke B. Hansen
08.03.12 13:57
Re: 100 minutter om ACTA

Jeg går da selv med bekymringen om at min Kæreste af vanvare skulle komme til at lave et sæt Øreringe eller et Armbånd som ligner noget Cartiere har produceret.

Lige nu er hun beskyttet af Dansk lov, men hvordan vil det se ud efter ACTA?

Vil hun blive slæbt til Frankrig og stillet for en Domstol?

Fremhævet af Journalisten
Allan Andersen
08.03.12 14:41
Re: 100 minutter om ACTA

Nu er jeg så et af ofrene for det som nogen ikke kalder for tyveri !

Igennem 10 år arbejdede jeg som kameramand for Cats Videoproduktion i Stockholm, og havde en ret OK årsløn på det. Uheldigvis kom der rigtig meget gang i internettet efter året 2003, og så begyndte problemerne at melde sig.

Firmaerne som købte vores produktioner måtte have den samme vare billigere, eftersom de var presset af piratkopiering på både DVD og internet. Det gjorde at de ikke kunne fastholde indtjeningen via deres kaneler (TV/IPTV/STREAMNING osv) grundet den massive kopiering af matrialet.

Effekten var at hele produktionsholdet måtte gå fra at lave 1-2 film pr uge og helt op til 4 film pr uge, for at holde budgettet kørende.....men i marts 2009 stoppede festen og hele holdet, 9 mand i alt, blev fyret.

Det var IKKE krisen som var skyld i det, men derimod at prisen nu blev så presset ved salget at der nu er bedre økonomi i at indkøbe produktioner fra Polen, Ungarn, USA osv til feks. 50 $ stykket og så kalde de medvirkende for Göran & Elise fra Göteborg.

Derfor er jeg ikke udelt imod ACTA, så længe det kan medføre at de videoer, billeder og tekster som JEG har fremstillet konsekvent er MINE og ikke kan udnyttes af andre uden at der lavet en afregning til mig. I mit job for pressefotograf forventer jeg så sandelig at blive betalt for mit arbejde, hvis en avis eller TV kanal benytter mine billeder - så koster det altså uanset hvorfra de har fået billederne, for det er altså mine !

Ingen arbejder gratis og ingen kan betale deres regninger ved at andre stjæler deres arbejde - og det pladder med at en digital kopi ikke er at stjæle er ren nonsens og vrøvl.

Anders Mattesen sagde engang noget meget klogt: "Man brænder kun ting man ikke kan li"...og hvor har han dog ret.

Fremhævet af Journalisten
Hans Lauring
15.03.12 12:27
Re: 100 minutter om ACTA

Det er trist, at du har mistet et godt arbejde. Men du begår samme fejl, som Ivan Petersen og alle de andre ACTA-riddere. Du hævder, at piraterne har kostet firmaet du arbejde for penge... men du dokumenterer ikke påstanden.

Jeg er ikke ekspert i porno, men hvis kunderne er tilfredse med østlandsmodeller forklædt som svenskere, og din arbejdsgiver kunne få disse optagelser langt billigere, mon så ikke skiftet var sket uanset? Og hvis ikke, så er påstanden om at nedgangen i indtjening skyldes piratkopiering stadig ganske udokumenteret. Hvis man ser på udbudet af porno på nettet - også betalings - og de penge der er i branchen, så er der tydeligvis rig mulighed for at lave penge på film med kopulerende mennesker. At det firma, du var ansat i, ikke kunne, behøver ret beset ikke at have noget med piratkopiering at gøre. Som du beskriver det, så er problemet snarere internettet, underbydende konkurenter, globaliseringen og udviklingen generelt.

Det er stærkt tvilsomt om ACTA kan gøre særligt meget ved piraterne, det er udokumenteret hvor stort et problem piraterne rent faktisk er - og så må jeg ærligt sige, at hvis verdens netbrugere skal risikere begrænsninger og øget censur for at verdens pornoproducenter kan bibeholde deres indtjening, så belyser det rigtig godt et af de grundlæggende problemer i ACTA. Og hvorfor Journalistforbundet burde stille sig på netbrugernes side i stedet for at stå skulder ved skulder med Disney, Murdoch og... ja, pornobranchen.

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right