10 selvfølgelige bud på etik

Fantastisk! Jeg bliver mere og mere imponeret af, hvilke utrolige hjerner der sidder i hovedbestyrelsen i DJ.

Nu har bestyrelsen barslet med 10 bud om noget så fornemt som ”kommunikationsetik”. Tør man foreslå en forenkling til ét bud?:
En kommunikatør skal udføre sin profession efter samme etiske retningslinjer som alle andre!

Mage til intetsigende selvfølgeligheder har jeg ikke set siden Gert Smistrups sproglektioner på journalisthøjskolen i 70’erne. I stedet for ”kommunikationsetik” kunne DJ lige så godt tage munden helt fuld og lave 10 bud om ”arbejdsetik” helt generelt. Så behøver andre faglige organisationer ikke bekymre sig mere om etik, men kan læne sig op ad de skarpe hjerner i DJ:

1.  ALLE kan arbejde for enhver privatperson og lovlige virksomheder.
2.  ALLE skal overholde gældende lov og indgåede aftaler.
3.  ALLE skal udføre deres arbejde sagligt og realistisk.
4.  ALLE bør arbejde aktivt for at få indsigt og viden om arbejdets udførelse.
5.  ALLE bør arbejde bevidst for, at arbejdet skaber værdi for kunder og arbejdsgiver.
6.  ALLE skal informere sin arbejdsgiver om konflikter, som kan påvirke arbejdet.
7.  INGEN må videregive fortrolige oplysninger, der er givet i forbindelse med arbejdet. (Det står faktisk i de fleste ansættelseskontrakter og er i øvrigt ulovligt at gøre.)
8.  ALLE, som kontakter andre på vegne af arbejdsgiveren, skal være åbne om, hvem de repræsenterer.
9.  INGEN må vildlede i forhold til fakta.
10.  ALLE skal optræde på en måde, som fremmer respekt og tillid.

Ifølge den journalistiske børnelærdom, som Gert Smistrup gav mig, kan man kende selvfølgeligheder på, at den tilsvarende negation bliver noget vås. Prøv at indsætte ”ikke” – eller fjern det, hvis det står der i forvejen – i DJ’s 10 bud. Det bliver grinagtigt, men bestemt ikke sjovt. Nærmere sørgeligt.

– Gordon Vahle, ”kommunikatør”, KommunikationsTanken

SVAR.
Kære Gordon Vahle.
Tak for dit indspark til udviklingen af en kommunikationsetik i DJ. I HB lytter vi med stor fornøjelse og udbytte til konstruktive tanker og kommentarer.

Med venlig hilsen
– Lars Werge, næstformand

0 Kommentarer