DMJX

10 journaliststuderende skal undervises alene

Forlængelsen af praktikperioden på DMJX betyder, at 10 studerende kommer til at få undervisning alene

Når bachelorsemestret på DMJX starter i februar, bliver det med få studerende i undervisningslokalet.

Det skyldes den nye studieordning, der ændrede praktikperioden for de journaliststuderende til 18 måneder.

Nogle af de studerende, der startede i praktik i februar, er nemlig stadig på den forrige ordning med 12 måneders praktik og er af den ene eller anden grund blevet forsinkede i deres studie, hvilket så betyder, at de skal have undervisning i en mindre gruppe.

Op til 10 studerende

Ifølge institutchef Henrik P. Berggren fra Institut for Journalistik er der tale om 9-10 studerende, der i modsætning til resten af de DMJX-studerende, de startede i praktik med, skal møde på skolen i Aarhus til at have faget Journalistisk Entrepreneurship samt bachelorvejledning.

”Der er altid nogle, der af en eller anden grund bliver forsinkede,” siger Henrik P. Berggren.

Han afviser, at man kunne have forlænget de forsinkede studerende, så deres praktikperiode matchede det semester, de startede i praktik samtidig med.

”Skiftet mellem 12 og 18 måneders praktik var ikke en frit-valgs-ordning, men noget, der efter bestyrelsens rammer blev besluttet via en afstemning. Det afgørende var, hvilket semester man fulgte, da afstemningen blev afholdt,” fortæller Henrik P. Berggren og DMJX’s studieservice i et skriftligt svar.

”Hvis man på afstemningstidspunktet gik på 3. semester, kom man i 12 måneders praktik, for det blev resultatet af afstemningen på det semester. Og det gælder, uanset at man senere skulle blive forsinket i sin uddannelse. Man forbliver altså på en studieordning med 12 måneders praktik,” fortsætter svaret.

Semestrets beskedne størrelse kommer til at betyde, at dele af semestret bliver dyrere for skolen at afholde.

”Bachelorforløbet er meget vejledninger og lignende, så det koster det samme uanset, men Journalistisk Entrepreneurship bliver et lidt dyrere forløb,” siger Henrik P. Berggren.

Men derfor er det alligevel en selvfølge at afvikle semesteret:

”Om der så kun var to studerende, ville vi være nødt til at undervise dem og ikke forsinke deres uddannelse,” siger Henrik P. Berggren.

En sten i skoen

En af de studerende er Pernille Fugl Asmussen, der er i praktik på Ritzau. Hun startede på DMJX i foråret 2019, men har været nødt til at tage orlov og har på den måde forsinket sin uddannelse.

Hun kalder forvirringen om praktiklængden og at være tvunget til at tage det lille semester for ”en sten i skoen”:

”Jeg kan ikke rigtig se nogen gode ting ved det, men det ville selvfølgelig være værre på de tidligere semestre at være så få. Hvis man skulle vælge et, så er det det her, hvor jeg bedst kan forlige mig med det,” siger Pernille Fugl Asmussen og fortsætter:

”Når man er så langt mod målet, som man er, når man bare mangler sin bachelor og et ekstra fag, så er det ikke så svært at stå igennem, i hvert fald ikke for mig.”

Pernille Fugl Asmussen startede på Ritzau med tre andre praktikanter fra DMJX, der alle har 18 måneders praktik. Foto: Karen Fink

Dog mener Pernille Fugl Asmussen, at det kommer til at skabe en række udfordringer i forbindelse med at færdiggøre bachelordelen.

”På en måde er det rart ikke at blive forsinket yderligere, men det kan også komme til at blive lidt ensomt. Jeg tror, at mange, jeg selv inklusive, nok ikke vil prioritere studiefællesskabet så højt, som man gjorde, da man gik på skolen de første semestre,” siger Pernille Fugl Asmussen.

Derudover mener hun, at valgmulighederne for at kunne skrive bachelor sammen med nogen bliver indskrænket.

”Jeg vil gerne forblive bosiddende i København, men dem, jeg kender bedst, bor i Jylland. Så hvor god mening giver det at skrive bachelor med dem? Det vanskeliggør det i hvert fald lidt,” siger Pernille Fugl Asmussen, der også håber på at kunne fortsætte på Ritzau som timevikar efter endt praktiktid.

På trods af, at Pernille Fugl Asmussen havde et stærkt ønske om 18 måneders praktik, mens hun søgte, er hun i dag i tvivl om, hvorvidt hun ville forlænge sin praktik, hvis det var en mulighed.

”På en eller anden måde kunne det være rart at blive færdig, men hvis du havde spurgt, da vi skulle søge praktik, så havde jeg taget den med det samme. Jeg havde slet ikke været i tvivl, men nu er jeg meget 50/50. Det bliver meget mærkeligt at skulle slutte, mens alle de andre skal videre,” siger Pernille Fugl Asmussen.

Hun fortæller, at hun flere gange under praktiksøgningen har spurgt vejledere og administration på DMJX, om det kunne lade sig gøre at forlænge hendes praktikperiode.

Henrik P. Berggren afviser at have hørt, at nogle af de berørte studerende har udtrykt ønske om at forlænge praktikperioden.

0 Kommentarer