10 bud på en god valgkamp

Jacob Mollerup og Søren Schultz Jørgensen gav i gårsdagens kronik i Politiken deres bud på, hvilke aspekter medierne bør være opmærksomme på under det igangværende valg.

Jacob Mollerup og Søren Schultz Jørgensen gav i gårsdagens kronik i Politiken deres bud på, hvilke aspekter medierne bør være opmærksomme på under det igangværende valg.

Her kommer en komprimeret udgave af hovedpunkterne i de 10 bud.

1. Politisk indhold skal fylde mere end meningsmålinger, personer og politiske spil.

2. Undgå at skabe en præsidentvalgkamp med for stærkt fokus på to partier som hovedmodstandere.

3. Sørg for en ligelig fordeling af taletid, så alle partier kommer til orde uanset størrelse.

4. Tjek de fakta, politikerne står frem med, så det bliver klart for borgeren, hvad det er substans, og hvad der er varm luft.

5. Brug meningsmålinger med omhu, de er ikke ufejlbarlige og forklare ikke noget i sig selv.

6. Brug telefon-afstemninger og realtimemålinger fornuftigt, de kan udover førnævnte usikkerhedsmoment gøre valgkampen til en sort/hvid affære, der handler om vindere og tabere.

7. Lad i vid udstrækning være med at bringe exitpolls, før valghandlingen er afsluttet, det kan påvirke krydset på valgsedlen.

8. Giv politikerne chancen for selv at definere deres valgtemaer. Journalistik er ikke kun en kritisk disciplin, men også oplysning.

9. Pas på med at gøre dueller og topmøder til underholdning ved at skabe rammer, der fjerner fokuset fra det politiske indhold.

10. Brug eksperter med omhu og lad forskerne komme til orde i forhold til de journalistiske eksperter.

0 Kommentarer