1 kvinde og 13 (modne) mænd diskuterede diversitet i Kreds 5

”Vi må også gribe i egen barm,” sagde kredsformand Thue Grum-Schwensen flere gange under den årlige generalforsamling i DJ’s Kreds 5 onsdag. 1 kvinde og 13 mænd debatterede manglende diversitet i forhold til køn, alder og fagligheder til kredsens arrangementer

Der var hjemmerøget laks, sprængt oksetykkam og faglig snak på menuen, da Dansk Journalistforbunds Kreds 5 onsdag aften afholdt generalforsamling i Holstebro.

I alt 14 medlemmer af kredsen var mødt op til arrangementet på Giestgivergården Phønix, der dannede en næsten Korsbæk-lignende ramme om generalforsamlingen i den midt- og vestjyske kreds. 13 af de 14 var mænd – de fleste i en moden alder.

Undervejs kom forsamlingen flere gange ind på temaerne mangfoldighed og diversitet. Flere gav udtryk for, at det er vigtigt at få flere unge kræfter engageret i det faglige arbejde og få bragt ”de ensomme ulve” og andre uden fast job hos de traditionelle mediehuse ind i kredsens fællesskab.

”Jeg er meget enig i det med diversiteten. Det kan godt udvikles yderligere,” konkluderede kredsens formand, Thue Grum-Schwensen, undervejs i debatten. 

”Ja det kan vi jo se,” svarede eneste fremmødte kvinde, Monica Jørgensen, og kiggede rundt om bordet, hvor der blev gnægget lidt sporadisk.

En runde mere med rødvinen, tak!

Men inden debatten gik i gang, havde kredsen valgt DJ-formand Lars Werge til aftenens dirigent.

”Tak for tilliden. Det er jo altid rart at blive valgt, også selv om det er på afbud,” svarede formanden, der var blevet spurgt, fordi den oprindelige mand til opgaven havde lagt sig syg.

Derefter gik kredsformand Thue Grum-Schwensen i gang med sin mundtlige beretning. Først ville han dog lige vide, om folk havde læst den skriftlige beretning, han havde lagt ud på kredsens hjemmeside:

”Er der nogen, som IKKE har læst den skriftlige beretning? Ellers starter vi lige med fem minutters læsetid,” sagde han med skolemestermine og delte papirer rundt.

”Argh, nu strammer du den godt nok,” lød en kommentar.

En anden benyttede læsetiden til at stikke hovedet ud i køkkenet og spørge tjeneren, om hun kunne komme ind og ”gå en runde mere med rødvinen”. 

De ensomme ulve

I sin beretning lagde Thue Grum-Schwensen blandt andet vægt på, at medie-arbejdsmarkedet er i hastig forandring.

”Arbejdsmarkedet er selv i Vestjylland langt mere opsplittet og forskelligartet end tidligere. Vi har også en hel del freelancere i vores område. Deres tilknytning til kolleger og fællesskabet er ofte løs,” sagde han.

Det voksende antal ”ensomme ulve” betyder blandt andet, at færre medlemmer er en del af store medarbejderforeninger. Det udgør en udfordring i forhold at få dem ind i DJ’s faglige fællesskab.

”Jeg har tidligere sagt, at kredsene kan være en af løsningerne på det, at flere står udenfor. Men hvis vi skal gribe i egen barm, så er det ikke dem, vi ser flest af til vores arrangementer. Vi må tænke over, hvordan vi tilbyder noget til de ensomme ulve. Også dem, der er eneste DJ-medlem på deres arbejdsplads,” sagde Thue Grum-Schwensen.

I sin beretning lagde han desuden vægt på, at Kreds 5 i det forgangne år har fastholdt er højt aktivitetsniveau. Cirka et arrangement om måneden er det blevet til.

Til sidst kom han ind på, at bestyrelsen til næste år står over for en del udskiftning. 

”Helt nemt at rekruttere nye har det ikke været hidtil. Det er nok et problem for det faglige arbejde generelt,” sagde kredsformanden, der også annoncerede, at han selv har planer om at trække sig fra formandsposten næste år

En opsang til DJ’s registreringssystemer

Der blev også plads til en lille opsang til DJ’s systemer i formandens beretning.

I forbindelse med at arrangere årets Gallafest opdagede kredsens bestyrelse nemlig, at 15 medlemmer i Viborg, der rettelig hører til i Kreds 5, var registreret i den østjyske Kreds 4.

”Det har voldt os en masse praktiske problemer i forbindelse med gallafesten, og det har godt nok været træls. Men det er værre, at det er et stort demokratisk problem, hvis der er en systematisk fejl et sted. For det har betydning for vores valg af delegerede, vores økonomi og meget andet, hvis registreringen af medlemmer ikke er i orden,” sagde han.

Problemerne med forkerte medlemsregistreringer er dog langtfra nye, pointerede Ivan Hejlskov, der har siddet i bestyrelsen i 14-15 år.

”Det er en meget, meget gammel sag, og det er ubegribeligt for mig, hvordan det kan fortsætte. Jeg mener, det kræver en tilbundsgående undersøgelse,” sagde han. 

Må ikke blive en Holstebro-kreds

Da det blev tid til debat, blev der talt om, at prisvinderne til kredsens årlige gallafest i år var fundet af fire bedømmelsesudvalg og ikke af bestyrelsen selv. Den model var der opbakning til at køre videre med.

”Men jeg kunne godt ønske mig, at man sikrer større diversitet i grupperne på køn og alder, og hvad de arbejder med. Det, synes jeg, er sindssygt vigtigt,” sagde Monica Jørgensen.

Også afgående bestyrelsesmedlem Torben Møller knyttede en kommentar til temaet:

”I forhold til mangfoldighed og det at få alle med, er det vigtigt også at huske geografien. Vi har nogle tabte byer, eller i hvert fald tabte arbejdspladser, som vi ikke ser folk fra mere. Det er vigtigt, at man gør noget, så vi ikke ender som en Holstebro-kreds,” sagde han.

Kredsformanden bakkede op: 

”Vi må også gribe i egen barm her. Vi har en tendens til at lægge arrangementerne her i Holstebro, fordi de store traditionelle mediearbejdspladser ligger her. Men også der skal vi tænke bredere, når vi tænker diversitet. Diversiteten skal udbredes til andet end de traditionelle mediearbejdspladser. Det handler ikke kun om at få fat i folk på Skive Folkeblad, men også om kommunikationsmedarbejdere i Skive Kommune,” sagde Thue Grum-Schwensen.

Fælles udtalelse om storkonflikt

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen uden protester. Det samme blev en fælles udtalelse fra kredsen om den mulige storkonflikt, der truer på det offentlige arbejdsmarked.

Den var formuleret af bestyrelsesmedlem Allan Boye Thulstrup, der selv kan blive ramt som kommunikationsmedarbejder i Herning Kommune. Op mod 800 DJ-medlemmer risikerer at blive lockoutet i konflikten – herunder også en række medlemmer i Kreds 5.

”Generalforsamlingen i DJ Kreds 5 udtrykker sin støtte til alle lockoutramte kolleger, forbundsfæller og offentligt ansatte. Vi finder det besynderligt, at vore kolleger er lockoutet, uden at der forinden har været et reelt ønske om forhandling fra arbejdsgivers side,” hedder det i udtalelsen.

Valg til bestyrelsen

Også regnskabet blev godkendt, efter at kredsens kasserer, Jan Hallin, havde fremlagt det.

”Jeg startede med at lave underskud. Men det er okay, for vi har en pæn kassebeholdning. Og vi skal jo ikke være en pengetank,” sagde han.

Regnskabet viste underskud på 11.000 kroner, men kredsen har omkring 150.000 kroner i banken.

Til sidst var der valg til bestyrelsen:

Thue Grum-Schwensen, Skive, blev genvalgt som formand.

Monica Jørgensen, Herning, blev nyvalgt til bestyrelsen.

Allan Boye Thulstrup, Herning, og Jan Hallin, Herning, blev begge genvalgt.

Tre var ikke på valg og sidder dermed også i bestyrelsen:

Ivan Hejlskov

Hans Olav Sandal

Louise Mandal Deruginsky

 

Rettet 19/3 kl. 11.19: Det er rettet, at vi i en tidligere version af artiklen kaldte Kreds 4 for den syd- og sønderjyske kreds. Det er den østjyske kreds. 

 

0 Kommentarer