Hvem vil hvad? Kend kandidaterne

Her på siden varmer Journalisten op til delegeretmødet 2017, der afholdes 23. og 24. april. Hvad er de vigtigste sager, der skal diskuteres? Og hvem er kandidaterne på valg, hvilke mærkesager har de - og hvordan er det gået med valgløfterne for dem, der genopstiller? Følg med her
  • Jacob Nielsen
    Fem af de yngste i hovedbestyrelsen genopstiller ikke. På forreste række er det Maria Becher Trier helt til venstre og Lene Sparsø Thygesen yderst til højre. På bagerste række er Allan Boye Thulstrup tredje fra venstre og Mathias Bay Lynggaard i den hvide skjorte. Mette Schmidt Rasmussen er ikke på billedet.
14.03.2017 · 10:40

Det seneste delegeretmøde i 2015 var et drama med kampvalg om både formands- og næstformandsposten samt en principiel debat om Dansk Journalistforbunds kommunikationsmedlemmer.

Forud for mødet gik debat om en mulig fusion med Kommunikation og Sprog, som dog fik en lunken modtagelse hos medlemmerne og kort før delegeretmødet blev taget af bordet. I stedet blev det besluttet at udvide samarbejdet med KS på en række konkrete områder.

DJ samles til delegeretmøde igen den 23. og 24. april 2017. Og der er stadig meget på spil, blandt andet skal DJ’s ledelse fremlægge, hvordan samarbejdet med KS er udvidet siden sidst.

Derudover udskiftes mindst en tredjedel af hovedbestyrelsen, da 5 af 15 medlemmer ikke genopstiller. Journalisten har interviewet de fem, som er blandt de yngste i hovedbestyrelsen, og flere af dem peger på, at det tager for lang tid at komme igennem med beslutninger.

Vi har også interviewet alle opstillede kandidater. Hvordan har de, der genopstiller, fulgt op på deres mærkesager? Hvad vil de nye?

Nederst i denne artikel opdaterer vi løbende listen med links til interviews med kandidaterne til hovedbestyrelsen, som løbende publiceres på journalisten.dk.

Ledere i DJ

Dagsordenen til delegeretmødet er i skrivende stund ikke færdig, men alt tyder på, at den bliver omfangsrig og med flere punkter, der kan tænde debatlysten.

Der er forslag til ændring af navnet på forbundet, og det står også klart, at de delegerede skal diskutere en gammel traver: Ledere i DJ. Spørgsmålet, om chefer må være medlemmer, har været drøftet mange gange, fx i 2008, hvor DJ overvejede en specialforening for ledere.

Det skete ikke, men som Journalisten påviste i 2013, er lederne her allerede. Også ledere, der stik imod DJ's regler og love kan hyre og fyre.

På delegeretmødet i 2015 trak hovedbestyrelsen et forslag om at inkludere ledere i DJ, efter at forslaget fik kritik fra flere delegerede.

Også denne gang er spørgsmålet om lederne på dagsordenen. Et flertal i hovedbestyrelsen har sendt et forslag om ledere i DJ til høring blandt medlemmerne.

Og flere i hovedbestyrelsen støtter et forslag om ledere i DJ, fremsat af formand Lars Werge, hvor det blandt andet hedder:

  • Ledere med formelle beføjelser til at kunne afskedige DJ-kolleger kan ikke optages
  • Undtaget herfra dog freelancere og selvstændige, som i kortere tidsrum har op til 2 fuldtidsansatte DJ-medlemmer ansat
  • Har lederne overordnet personaleansvar, kan de ikke være medlem af medarbejderforeningen og skal i stedet optages i en ny specialforening kaldet ”Ledere i DJ”
  • Medlemmer af denne specialgruppe har ikke stemmeret til og er ikke valgbare til delegeretmøde og hovedbestyrelse

I grænselandet mellem journalistik og markedsføring

Et andet punkt, der kan blive centralt for arbejdet på mange redaktioner, er spørgsmålet om mærkning af sponsoreret indhold.

I grænselandet mellem markedsføring og journalistik kan der tjenes penge for medierne, men blandingsgenrerne skaber også forvirring hos brugerne.

Det har Journalisten beskæftiget sig med i en artikelserie.

Flere i hovedbestyrelsen mener, at det sponsorerede indhold kan være en trussel mod journalistikkens troværdighed, og vil have en tydeligere mærkning.

Kvinder tjener stadig mindre

En gammel traver, der også kan få folk på talerstolen, er ligestilling, der indgår som et af mange punkter i hovedbestyrelsens beretning.

I dag tjener kvindelige medlemmer af DJ fortsat gennemsnitligt mellem 5 og 6 procent mindre end deres mandlige kolleger. Tallet har ikke bevæget sig synderligt i 20 år.

Hvad synes kandidaterne om det – og hvad vil de gøre?

Brølet fra baglandet

Kun de færreste medlemmer af DJ deltager fast i det aktive politiske og faglige liv i kredse og grupper. Men næsten alle betaler til en eller flere af dem, og det er også ofte herfra, kandidaterne til hovedbestyrelsen kommer.

De er dermed centrale spillere i den dagsorden, der sættes for DJ, og Journalisten rapporterer igen i år fra generalforsamlingerne landet over. Klassiske emner har været, hvordan man får flere til at møde op. Og hvordan kontingentkronerne får ben at gå på.

Du kan finde en liste over alle generalforsamlinger, som Journalisten har dækket, her:

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kreds 4

Kreds 5

Kreds 6

Kreds Fyn

DJ:Fotograferne

Visuelt Forum

Distriktsbladsgruppen

Forum for Billed- og Medieoversættere

Film- og Tv-gruppen

FreelanceGruppen

DJ Kommunikation

Organisationsgruppen

Danske Bladtegnere

Journalisterne i DJ

 

KANDIDATERNE

Herunder er de kandidater, der indtil videre har meldt deres kandidaturer. Journalisten publicerer løbende interviews med alle opstillede.

Formandskandidater:

Lars Werge

Næstformandskandidater:

Tine Johansen

Kandidater til hovedbestyrelsen:

Karen Hedegaard

Peter Thornvig

Rasmus Mark Pedersen

Lars Lindskov

Sus Falch

Villy Dall

Frederik M Juel

Henrik Friis Vilmar

Per Roholt

Freja Wedenborg

Merete Lindstrøm

Per Schultz-Knudsen

Kommentar

Seneste nyheder

22.03.2017 · 15:20

Mød din kandidat: Per Roholt

Maria Brus Pedersen
22.03.2017 · 14:06

Dagbladet, VG og NRK vil stoppe fake news

Andreas Marckmann Andreassen
22.03.2017 · 12:36

DR trækker program, hvor værter røg hash og spiste svampe

Andreas Marckmann Andreassen

Fremtiden kommer. Du skal ikke være bange

Hvad sker der med vores fag, og hvad skal vi kunne for at have et spændende job i fremtiden? Det undersøger Journalisten de kommende dage i vores fremtidstema. Følg med her: journalisten.dk/fremtid

Seneste jobopslag

Kommunikations- og arrangementskonsulent søges

Erhvervshus Nord
Ansøgningsfrist: 31.03

Pressesekretær til departementet

Miljø- og Fødevareministeriet
Ansøgningsfrist: 17.04

Kommunikationschef til Socialforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 23.03

Kommunikationschef til Guldborgsund Kommune

GULDBORGSUND KOMMUNE
Ansøgningsfrist: 04.04

Journalist til Dagens Medicin

Dagens Medicin
Ansøgningsfrist: 27.03

Kommunikationschef til Danmarks bedste hospital

Region Midtjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

Kommunikationsmedarbejder

LGBT Danmark
Ansøgningsfrist: 31.03

Erfaring med TV produktion samt pædagogisk flair

Helsingør Kommune
Ansøgningsfrist: 26.03

Kommunikationskonsulent med weberfaring til Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 31.03

Kommunikationskonsulent

DIF
Ansøgningsfrist: 24.03

Kan du sætte strøm til historierne?

Domea.dk
Ansøgningsfrist: 27.03

Presse- og kommunikationskonsulent til Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening
Ansøgningsfrist: 27.03